Webbplatser

Webbplatser ikon

Försenad diagnos för patient med hudcancer

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg där gällande riktlinjer inte fullt ut följts. Händelsen rör en försenad cancerdiagnos.

Publicerad: 2024-04-04 (uppdaterad 2024-04-23)

Fallet handlar om en äldre patient som remitterades till sjukhuset på grund av misstänkt hudcancer vid tinningen. Vid första besöket avskrevs misstanken, men patienten togs tillbaka för ny kontroll några veckor senare. Då hade förändringen växt till och utredningen initierades. Efter röntgenundersökning var utlåtandet att cancerformen sarkom inte kan uteslutas.

Handläggning av sarkom ska ske enligt nationella riktlinjer, men tillgänglig regional information var inte uppdaterad. Det resulterade i oklarheter kring vilken klinik som skulle ansvara för patienten. Dessutom återfanns inte ett remissvar från sarkomteamet i Lund förrän anhörig till patienten aktivt ringt runt.

– De här faktorerna bedöms ha medfört en viss försening och det kan inte uteslutas att detta påverkat prognosen negativt, säger Ola Blomqvist, chefläkare Hallands sjukhus.

Tumören växte snabbt och vid slutlig diagnos var den inte möjlig att operera bort och endast palliativ behandling återstod. Patienten avled cirka två månader efter att behandlingen inletts.