Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick försämrad syn efter fördröjd behandling

Händelsen rör en patient med överproduktion av sköldkörtelhormon, så kallad Graves sjukdom. Patienten fick läkemedel utskrivna för detta, men tog endast halva rekommenderade dosen på grund av misstänkt biverkning. Dosen sänktes därför vid uppföljande läkarbesök.

Publicerad: 2024-04-10 (uppdaterad 2024-04-23)

Senare konstateras tecken på förtjockning av vävnaderna bakom ögonen, vilket kan inträffa vid denna sjukdom, och patienten utvecklade dubbelseende.

Därefter följde oklarheter i remissförfarandet, brister i kommunikationen mellan vårdenheter och med patienten och förseningar i planerade kallelser. Detta ledde till påtagligt fördröjd behandling för att dämpa svullnaden bakom ögonen och har resulterat i en synnedsättning som medfört en påtaglig försämring av patientens livskvalitet.

− Det är sannolikt att upprepade fördröjningar av handläggningen i ärendet har bidragit till det negativa förloppet och därför anmäler vi händelsen, säger Ola Blomqvist och påpekar att förbättringar i samordningen och handläggningen av dessa patienter har genomförts.