Webbplatser

Webbplatser ikon

Rätt diagnos dröjde tre år för patient med hudförändring på fingertopp

Fallet gäller en patient som remitterades till sjukhuset på grund av en smärtsam och lätt blödande hudförändring på en fingertopp. Utseendet väckte misstanke om en slags kärlrik tumör, men provtagningarna kunde inte bekräfta detta och bedömningen var att hudförändringen var ofarlig.

Publicerad: 2024-04-10 (uppdaterad 2024-04-23)

Förändringen frysbehandlades i omgångar, men besvären fortsatte. På grund av tilltagande besvär remitterades patienten senare till en annan hudmottagning för en second opinion. Bedömningen blev då en stark misstanke om malignt melanom och fingret amputerades. Man hittade även en spridning av cancern till lymfkörtlar.

− Vid utredning av ärendet konstaterades att hudförändringar på fingertoppar är svårbedömda och malignt melanom bör därför alltid uteslutas, framhåller Ola Blomqvist, chefläkare Hallands sjukhus.
Rutiner och arbetssätt har nu förtydligats på båda enheterna.

Konsekvensen blev att korrekt diagnos konstaterades först nästan tre år efter första bedömningen på sjukhuset, vilket resulterat i en försämrad prognos för patienten. Därför görs en anmälan enligt lex Maria gemensamt för förvaltningarna Hallands sjukhus (hudkliniken) och Ambulans, diagnostik och hälsa (patologen).