Webbplatser

Webbplatser ikon

Felaktig dosering av läkemedel gav allvarliga biverkningar

Fallet handlar om en äldre patient med allvarlig kärlsjukdom som lades in på sjukhuset för att amputera underbenet.

Publicerad: 2024-05-02

Patienten medicinerade bland annat ett läkemedel mot rheumatoid artrit. Vid inskrivningen ordinerades detta läkemedel att felaktigt tas dagligen, när det egentligen endast ska ges en gång per vecka. Detta uppmärksammades först efter att patienten fått fem doser, vilket resulterade i allvarliga biverkningar och förlängd vårdtid.

Patienten stabiliserades efter hand och värden på blodprover normaliserades, men avled dock efter några veckor. Händelseanalysen visade att det var oklart om det fanns ett samband mellan överdoseringen och dödsfallet.

I handlingsplanen betonas vikten av säkra rutiner för informationsöverföring som gäller läkemedel.