Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient fick tio gånger för hög dos av smärtstillande läkemedel

Fallet gäller en patient som ordinerades intravenös smärtlindring efter en magoperation. Ansvarig sjuksköterska gav av misstag tio gånger högre dos än ordinerat, vilket resulterade i andningsstillestånd.

Publicerad: 2024-05-02

Detta upptäcktes snabbt och patienten återhämtade sig utan skador efter kortvarig intensivvård. Rutiner har uppdaterats för att säkerställa att inhyrda sjuksköterskor har adekvat erfarenhet och kompetens i förhållande till aktuella arbetsuppgifter och får individanpassad introduktion. Företrädare för hyrbolaget är informerade om det inträffade.