Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient avled efter bristande handläggning

Händelsen gäller en fördröjd cancerdiagnos

Publicerad: 2024-05-22

En patient sökte vård på grund av besvär med förstoppning som visade sig vara tjocktarmscancer. Förloppet var aggressivt och patienten avled efter cirka nio månader. I sjukhusets händelseanalys framkom att det funnits vissa brister i handläggningen, vilket medförde fördröjning eller risk för fördröjning av kartläggningen av sjukdomens utbredning. Detta kan ha påverkat behandlingsmöjligheter och prognos negativt. Därför kan en vårdskada inte uteslutas och händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.