Webbplatser

Webbplatser ikon

Patient avled efter bristfällig utredning

Händelsen gäller bristfällig utredning i samband med stroke.

Publicerad: 2024-05-22 (uppdaterad 2024-06-18)

Händelsen gäller en äldre patient som kom in akut till sjukhuset på grund av en större stroke. Akut utredning visade kraftig förträngning av ena halspulsådern. Bedömningen var att det inte fanns några botande åtgärder som kunde sättas in. Patienten försämrades successivt och avled nio dagar senare.
Händelseanalysen visade att patienten nyligen hade vårdats för en mindre stroke och skrevs vid det tillfället ut utan fullständig utredning enligt aktuella riktlinjer, där undersökning av halspulsåder ingår. En bidragande orsak var att patienten bedömdes vara generellt kärlsjuk, och sannolikheten liten att hitta risker som gick att åtgärda.

− Efter utredningen är bedömningen att en förträngning av halspulsådern sannolikt hade kunnat åtgärdas i samband med första vårdtillfället, och även om ett sådant ingrepp medfört risker fanns en möjlighet att en större och dödlig stroke två veckor senare hade kunnat undvikas, säger Ola Blomqvist, chefläkare Hallands sjukhus.