Direkt till innehållet

Hälsofrämjande arbete

Region Halland arbetar målinriktat för en god hälsa hos alla som bor och lever i Halland. Det arbetet bedrivs på flera olika sätt och tillsammans med andra. I hälso- och sjukvården innebär det arbetet att vi stödjer patienter i att göra hälsosamma val.

Vi kan alla påverka vår hälsa genom aktiva val. Vi kan äta hälsosamt, motionera regelbundet och undvika att röka eller snusa. Alkoholvanor påverkar också  hur vi mår, liksom stress och sömn. Små förändringar i våra levnadsvanor kan ha en positivt effekt på vår hälsa och minska risken för att bli sjuk.

Aktiviteter i den nära vården

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Den som behöver stöd att börja röra på sig kan bli ordinerad fysisk aktivitet på recept (FaR). Resultatet följs upp på samma sätt som vid ordination av läkemedel. De som får ordinera FaR är hälso- och sjukvårdspersonal med särskilda kunskaper om fysisk aktivitet och FaR. Det vanligaste är att det är en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Region Halland samordnar FaR-verksamheten tillsammans med Hallands Idrottsförbund. I alla kommuner finns en aktivitetskatalog som är till hjälp för förskrivare och patient att hitta rätt aktivitet.

Råd och stöd att förändra vanor

På vårdcentralen finns tobaksavvänjare som hjälper den som vill sluta snusa eller röka. Ett första steg är att kartlägga vanor. Själva rådgivningen kan ske både individuellt och i grupp för att dela erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Som ett ytterligare stöd kan hälso- och sjukvården också skriva ut olika läkemedel som kan hjälpa till att bli tobaksfri.

Vårdcentralen ger råd om matvanor och hur de påverkar hälsan, och stöd i att förändra vanor. Det handlar om att hitta strategier för att hantera risker och svårigheter. Vårdcentralen erbjuder också samtal om alkoholvanor och hur dessa kan vara relaterade till eventuella hälsoproblem.

1177.se finns tips och råd på vad du själv kan göra för att förändra dina levnadsvanor.

Regionalt folkhälsoarbete

Läs mer om Region Hallands arbete med folkhälsa

Senast ändrad: