Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Brist på tid och resurser begränsar evidensbaserad praktik

Tobias Abelsson, bibliotekarie vid FoU Halland, har i sin avhandling undersökt förutsättningarna för evidensbaserad praktik i primärvården.

Vad är evidensbaserad praktik och hur har du i din forskning närmat dig det?

– Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att flera kunskapskällor vägs samman inför ett beslut om vårdinsats. EBP har tre grundläggande områden: patient, klinisk expertis och evidens. Alla tre delar behöver vägas samman för att uppnå bästa möjliga vård. Min avhandling baseras på fyra studier som fördelats över dessa tre områden. Fokus i studierna har varit att undersöka förutsättningarna att arbeta med EBP och vetenskaplig kunskap inom primärvården.

Vad kunde du dra för slutaster?

– Resultaten visar att rådande informationsutvecklingen ställer allt högre krav på individen och dennes förståelse och förmåga att ta till sig information. Det gäller både patienter och medarbetare inom vården. Tillämpningen av EBP har gått fort och varje medarbetare förväntas hitta, utvärdera och anpassa evidens. Forskningen visar att brist på tid och resurser är faktorer som minskar möjligheten att utveckla individuell förståelse för EBP och ett forskningsbaserat arbetssätt.

Hur kan resultaten av din forskning komma till nytta för hälso- och sjukvården?

– Förhoppningen är att min avhandling kan beskriva hur den offentliga svenska primärvården fungerar och har utvecklats som informationsorganisation över tid. Att bättre lära känna förutsättningarna för informationsspridning och fokusera på processerna att ta fram pålitliga arbetssätt baserade på evidens, gagnar hela vårdorganisationen. I slutänden leder detta till effektivisering av resurser och inte minst en ökad patientsäkerhet.

Fakta

Man med glasögon, skägg och blå kortärmad skjorta

Författare: Tobias Abelsson, bibliotekarie vid FoU Halland

Avhandlingen: Primärvården och evidensen Evidensbaserad praktik i svensk offentlig primärvård från olika perspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023)

Tobias Abelsson disputerade vid Institutionen för medicin, avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin våren 2023.

Senast ändrad: