Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Forskning med fokus på herpes och ögoninflammation

Joanna von Hofsten, disputerad läkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet, har forskat om olika herpesvirus roll vid inflammatorisk ögonsjukdom.

Berätta lite om din forskning?

– Jag har sökt svar på vilken roll olika herpesvirus spelar vid inflammatorisk ögonsjukdom. Dels har jag undersökt om det kan finnas latenta virus i ögats kammarvatten bland asymtomatiska patienter. Dels har jag studerat två ovanliga typer av näthinneinfektioner – retiniter - som beror på tre olika sorters herpesvirus. Vid akut retinal nekros har jag analyserat genetiken hos virusstammarna i ögat för att se om de skilde sig från virus som funnits vid andra sjukdomstillstånd i andra delar av kroppen. För att se vilka faktorer som påverkar prognosen har jag också tittat på andra karakteristika hos både värd och virus. För att ta reda på varför vissa patienter drabbas av akut retinal nekros och andra inte och för att undersöka om svaret kan ligga i deras immunförsvar har jag samlat in och analyserat vävnadsprover från patienter i Halland, Västra Götaland och Danmark tillsammans med ett forskarlag i Århus.

Hur kan din forskning komma till nytta för hälsa- och sjukvården?

– Oftalmologi och virologi är två specialiteter som ligger långt ifrån varandra och det finns en stor vinst i att sammanföra dem för att optimera patienternas behandling. För att kunna förstå sjukdomen måste man ha insikt i både immunologi och virologi så jag samarbetade med Virologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset under forskningen. Herpesvirusretiniter är mycket ovanliga och patienter löper stor risk för permanent synskada och blindhet på grund av att diagnosen ställs i ett sent skede. Syftet med min forskning har varit att uppmärksamma de här diagnoserna och öka kunskapen om dem för att i slutändan kunna förbättra synprognosen på patienterna.

Vad har du sysslat med sedan du disputerade i maj 2023 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Under min forskningstid arbetade jag som läkare på Ögonkliniken vid Hallands sjukhus Halmstad. Jag fortsätter där och samarbetar också fortsättningsvis med den forskargruppen i Århus.

Fakta

Kvinna med blommig svartvit blus och uppsatt hår

Författare: Joanna von Hofsten, disputerad läkare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet

Avhandlingen: Herpes Virus Retinitis – Clinical and Virological Characteristics Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023)

 

 

Senast ändrad: