Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Upptäckt av nedsatt thymusfunktion hos nyfödda gör livsavgörande behandling möjlig

Jenny Lingman Framme, överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus Halmstad, har forskat på en kromosomavvikelse som leder till en försämrad funktion i thymus.

Din avhandling handlar om en kromosomavvikelse som leder till en försämrad funktion i thymus. Berätta mer!

– I vår forskning har vi studerat en grupp barn som är födda med nedsatt funktion i thymus till följd av en kromosomavvikelse som heter 22q11-deletionssyndromet. Thymus, även kallad brässen, är ett livsnödvändigt organ beläget högt upp i brösthålan. I thymus utvecklas T-lymfocyter som är en typ av vita blodkroppar. De ger oss ett brett och långvarigt skydd mot olika smittämnen. En nedsatt funktion av thymus innebär ett försvagat immunsystem och en ökad risk för infektioner.

Hur många barn föds med 22q11-deletionssyndromet?

– Syndromet förekommer hos cirka 1 av 2000 nyfödda och uppstår då en liten bit av arvsmassan på kromosompar 22 saknas. Knappt 1 procent av nyfödda med syndromet saknar thymus och har inga T-lymfocyter alls. Utan tidig behandling drabbas de av svåra infektioner och dör inom första levnadsåret. Övriga barn med syndromet har en thymus, men oftast är den liten och bildningen av T-lymfocyter är nedsatt.

Förklara mer om upplägget på forskningen

– I vår forskning ville vi ta reda på hur stor andel av barn med 22q11DS-syndromet som kan identifieras redan i samband med det blodprov som alltid tas på nyfödda, PKU-provet. En ny analys har nyligen introducerats i PKU-provet. Analysen kallas för TREC (en förkortning på T-cell receptor excision circles) och påvisar en restprodukt som bildas när T-lymfocyter mognar i thymus. Analysen utvecklades för att hitta barn med svår kombinerad immundefekt (SCID) som beror på medfödd avsaknad av T- lymfocyter. Screeningen hittar även andra svåra T-cellsbrister. Utöver att studera möjligheten att identifiera barn med 22q11DS-syndromet vid PKU-provet, så ville vi även undersöka om låga TREC-värden i nyföddhetsperioden är kopplat till mer uttalad immunologisk påverkan på lång sikt.

Vad kom ni fram till?

– I avhandlingens första studie gjordes analys av TREC-värden på sparade PKU-prov från individer med 22q11DS. Vi fann låga TREC-värden hos så många som 20 procent. I dessa fall kunde syndromet ha identifierats redan i nyföddhetsperioden. Bland dem fanns avlidna, vars chanser till botande behandling hade ökat vid tidig upptäckt.

– I de följande projekten i avhandlingen gjordes långtidsuppföljning med blodprov från individer med 22q11DS. Blodproverna visade mer uttalade immunologiska förändringar och en större mängd antikroppar riktade mot kroppsegna strukturer (autoantikroppar) hos barnen med 22q11DS som hade låga TREC-värden vid födelsen, jämfört med barn med 22q11DS som hade normala TREC-värden. Dessa förändringar talar för bestående nedsatt thymusfunktion och liknar de som ses vid åldrande.

Hur kan resultaten från forskningen komma till nytta inom hälso- och sjukvården?

– Till följd av forskningsresultaten anser vi att de barn med 22q11DS som hittas i nyföddhetsscreening och som har nedsatt thymusfunktion behöver erbjudas uppföljning för att förebygga infektioner och tidigt uppmärksamma utveckling av autoimmun sjukdom. De barn som hittas genom screening och som helt saknar thymus bör erbjudas thymustransplantation.

– Forskningsresultaten kommer till nytta i de länder som har infört populationsbaserad screening av nyfödda med TREC-metoden. Det gäller förutom Sverige många andra länder i Europa, alla stater i USA och ett växande antal länder i andra delar av världen.

Vilka har du samarbetat med i din forskning?

– Forskningen har skett i samarbete med forskargruppen Team thymus i Göteborg, med kollegor på Klinisk immunologi i Göteborg och Klinisk immunologi i Stockholm, kollegor från Umeå universitet, kollegor från det nationella PKU-laboratoriet (Centrum för Metabola Sjukdomar, CMMS) i Stockholm, samt kollegor från Rotterdam i Nederländerna.

Fakta

Leende kvinna med långt ljust hår i svart kavaj.

Författare: Jenny Lingman Framme, överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad

Avhandlingen: Thymus dysfunction in the 22q11 deletion syndrome Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023)

Jenny Lingman Framme disputerade vid Avdelningen för pediatrik, Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Senast ändrad: