Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Vilka faktorer påverkar lumbalt diskbråck och spinal stenos efter operation?

Niyaz Hareni, specialistläkare på Ortopedkliniken, har forskat på hur olika faktorer som ålder, övervikt och obesitas, kan påverka resultatet efter operation av lumbalt diskbråck och spinal stenos.

The only true wisdom is in knowing that you know nothing

Sokrates

Berätta om citatet på försättsbladet i din avhandling

- Det beskriver forskningsarbetet väldigt väl. Ju mer vi tar reda på, desto mer förstår vi att mycket är oklart. Man blir ödmjuk av att lära sig mer.

Varför har du forskat på hur olika faktorer kan påverka resultatet efter operation av lumbalt diskbråck och spinal stenos?

– Valet av forskningsområde har främst att göra med vad man tror är intressant för vården och patienterna att veta. Vissa frågor inom detta område är besvarade men andra är mer oklara och det väckte min nyfikenhet.

Under arbetet — framkom det något som inte var väntat?

– Något oväntat var resultatet kring hur snabbt återhämtningen sker efter kirurgi vid spinal stenos. Det var heller inte som förväntat att studera gruppen med extrem obesitas. Det finns inte så många och det kan vara svårt att ihop ett tillräckligt underlag. Men vi fick tillgång till ett väldigt fint kvalitetsregister som innefattar i princip alla som opererar ryggen. Till den sista studien samlade vi själva in underlag.

Vilka är ”vi”?

–Jag har forskat på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och har haft tre handledare. Så med ”vi” menar jag det teamet. Min huvudhandledare, Magnus Karlsson, har betytt jättemycket för mig. Hans sätt att ge förtroende och provocera fram nya frågor, och hur han uppmanar till kritiskt tänkande, har varit uppfriskande och härligt! Mitt bästa tips till någon som vill forska är att se till att ha en bra handledare, det är till och med viktigare än ämnet.

Hur kan din forskning på området göra skillnad?

–Min forskning kan bidra till att ge bättre patientinformation, och att värdera komplikationsrisker och risker med kirurgi för obesa patienter. Det har funnits få studier på dessa områden, och det man vet har varit omdebatterat. Så kunskapen är efterfrågad!

Vad är den största behållningen med att doktorera?

–Man lär sig värdera fakta på ett bra sätt. Och det ger stor personlig utveckling! Man reser mycket och får presentera sin forskning på internationella arenor, det blir många roliga och inspirerande konferenser.

–Det är roligare än många tror och det finns goda förutsättningar för forskning i Halland. Men visst – också jobbigt och utmanande! En avhandling motsvarar fyra års heltidsstudier. Det här arbetet har pågått under sex år, samtidigt som jag har jobbat heltid.

Varför skedde disputationen i Varberg?

–Min handledare och jag fick ta till diplomatisk finess, det är inte så vanligt med disputation utanför universitet. Men vi är verkligen glada att det blev i Varberg och hoppas att det ska inspirera andra.

Vad har du för titel nu?

–Många säger Dubbeldoktor, haha. Den officiella titeln är Medicine doktor. Men jag föredrar att kallas Niyaz!

Fakta

Leende man med kort hår och lite skägg i beige t-shirt

Författare: Niyaz Hareni, specialistläkare på Ortopedkliniken samt AT/BT-chef på Hallands sjukhus Varberg.

Avhandlingen: Lumber Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis – Outcomes after Surgery Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023)

Niyaz Hareni forskning har bedrivits vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (Lunds universitet). Hans disputation gjordes i april 2023 på Hallands sjukhus Varberg.

Senast ändrad: