Webbplatser

Webbplatser ikon

Forsknings­bokslut 2022

Här hittar du Region Hallands forskningsbokslut för 2022. Forskningsbokslutet samlar statistik om forskning och publikationer och följer den nationellt framtagna baslistan för FoU-mått som samtliga regioner i Sverige kan tillämpa. Genom att systematiskt använda samma mått, definitioner och arbetssätt går det att jämföra resultatet över tid.

Principer för val av gemensamma mått

Principerna för val av gemensamma mått är att måtten ska vara:

  • Användbara på olika organisationsnivåer.
  • Relevanta och ska kunna mäta olika dimensioner.
  • Möjliga och enkla att ta fram och ska inte skapa merarbete för organisationen.

Mått för årets forskningsbokslut

  • Bygga forskningskompetens
  • Producera kunskap
  • Tillgängliga medel för forskning
  • Datauttag

Senast ändrad: