Webbplatser

Webbplatser ikon

Bygga forskningskompetens

Under 2022 hade Region Halland 117 disputerade medarbetare och 52 registrerade doktorander vid olika universitet. Tre forskare disputerade under året genom att försvara sina doktorsavhandlingar.

Region Hallands samlade forskningskompetens för 2022 beskrivs i figur 1. Bland de 118 forskarutbildade medarbetarna är det 4 professorstitlar, 14 docenttitlar, 99 doktorstitlar och 1 licentiattitel.

Graf över forskningskompetensen inom Region Halland.Förstora bilden

Figur 1. Forskningskompetensen inom Region Halland under 2022 presenterat i antal och per 100 000 invånare.

Antalet disputerade medarbetare för åren 2013 till 2022 går att följa i figur 2. Antalet medarbetare per 100 000 invånare är beräknade för Region Halland den 1 november för varje år som presenteras och uppgifterna är hämtade från statistikmyndigheten (SCB). Antalet medarbetare som disputerat under sin anställning har mellan åren 2013 och 2022 varierat från tre till tio individer.

Graf över antalet disputerade medarbetare inom Region Halland.Förstora bilden

Figur 2. Antalet medarbetare i Region Halland samt antalet per 100 000 invånare som disputerade per år mellan perioden 2013 och 2022.

Senast ändrad: