Webbplatser

Webbplatser ikon

Datauttag

Funktionen för digital ansökan av datauttag lanserades under 2021. Datauttag görs genom Region Hallands databas (Region Hallands Informations Plattform) där all data inom hälso- och sjukvården lagras.

Ansökningar om datauttag vid forskning bedöms och beviljas av Samrådet för datauttag och administreras av IT-avdelningen. Under 2022 beviljades tolv datauttag och av dem var åtta interna och fyra externa forskningsprojekt (figur 7).

Graf över antalet beviljade datauttag.Förstora bilden

Figur 7. Beviljade datauttag för forskningsändamål i Region Halland från 2021 till 2022.

Senast ändrad: