Webbplatser

Webbplatser ikon

Producera kunskap

Under 2022 publicerades artiklar i nationella och internationella tidskrifter av medarbetare i Region Halland. De senaste 10 åren har antalet publicerade vetenskapliga artiklar varierat mellan 83 och 116. Antalet producerade artiklar per 100 000 invånare i Halland under 2022 var 33,9.

Under tidsperioden 2013 till 2022 var antalet producerade artiklar mellan 25,5 och 33,9 per 100 000 invånare (figur 3).

Graf över antalet publicerade artiklar där en eller flera författare har koppling till Region Halland.Förstora bilden

Figur 3. Antalet publicerade artiklar under en 10-årsperiod där en eller flera av författarna har anknytning till Region Halland.

Senast ändrad: