Webbplatser

Webbplatser ikon

Bygga forskningskompetens

Under 2023 hade Region Halland 122 antal disputerade medarbetare och 48 registrerade doktorander vid olika universitet. Av de disputerade medarbetarna var det fem forskare som under året försvarade sina doktorsavhandlingar.

Region Hallands samlade forskningskompetens för 2023 beskrivs i figur 1. Bland de 122 forskarutbildade medarbetarna är det 3 professorstitlar, 10 docenttitlar. Antalet medarbetare som disputerat under åren 2013 till 2023 går att följa i figur 2. Antalet medarbetare per 100 000 invånare är beräknade för Region Halland den 1 november för varje år som presenteras och uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB). Antalet medarbetare som disputerat under sin anställning har mellan 2013 och 2023 varierat från två till tio individer.

Stapeldiagram över forskningskompetens bland Region Hallands medarbetare

Figur 1. Forskningskompetens inom Region Halland under 2023 presenterat i antal och per 100 000 invånare.

Stapeldiagram över antalet disputerade medarbetare inom Region Halland.

Figur 2. Antalet medarbetare i Region Halland samt antalet per 100 000 invånare som disputerade per år mellan perioden 2013 och 2023.

Senast ändrad: