Webbplatser

Webbplatser ikon

Datauttag

Funktionen för digital ansökan av datauttag lanserades under 2021, och under 2023 påbörjades en översyn i hur ansökningsprocessen ska bli smidigare och mindre resurskrävande. Datauttag görs genom Region Hallands databas (Region Hallands Informations Plattform) där all data inom hälso- och sjukvården lagras.

Under 2023 beviljades åtta datauttag och av dem var fem interna och tre externa forskningsprojekt. Interna datauttag innebär att datauttaget görs av anställd medarbetare i Region Halland i forskningssyfte. Externa ansökningar innebär att aktörer utanför Region Halland önskar göra datauttag ur Region Hallands databas för forskning som bedrivs av annan aktör, såsom företag, universitet/högskolor, regioner med flera.

Stapeldiagram över beviljade datauttag 2021 till 2023.

Figur 7. Beviljade datauttag för forskningsändamål i Region Halland från 2021 till 2023.

Senast ändrad: