Webbplatser

Webbplatser ikon

Producera kunskap

Under 2023 publicerades 91 vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter av medarbetare i Region Halland. Artiklar rörande AI under 2023 var 7 till antalet. De senaste 10 åren har antalet publicerade vetenskapliga artiklar årligen varierat mellan 83 och 116. Antalet producerade artiklar per 100 000 invånare i Halland under 2023 var 26.

Under tidsperioden 2013 och 2023 var antalet producerade artiklar mellan 26 och 34 per 100 000 invånare.

Stapeldiagram över antalet publicerade forskningsartiklar med koppling till Region Halland.

Figur 3. Antalet publicerade artiklar under en tioårsperiod där en eller flera av författarna har anknytning till Region Halland.

Senast ändrad: