Webbplatser

Webbplatser ikon

Pågående forskning

Forskning och utbildning behöver vara integrerad i alla hälso- och sjukvårdens verksamheter, för att möta framtidens välfärdsutmaningar. Det är samtidigt ett viktigt redskap för att stärka hälsa och livskvalitet mot visionen Halland – Bästa livsplatsen.

Här kan du ta del av några av de pågående forskningsprojekt som bedrivs inom Region Halland.

Region Hallands forskningsbokslut, resultat från avslutade forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer finns på sidan med forskningsresultat.

Senast ändrad: