Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Ny metod för att upptäcka förmaksflimmer testas

Invånare i Halland som är 65 år och äldre kommer från och med december månad kontaktas av Region Halland per brev för att delta i en forskningsstudie. Målet med studien är att upptäcka förmaksflimmer och förebygga blodproppar. Det enda deltagarna behöver göra är att ha på sig ett EKG-plåster under 14 dagars tid.

Det är cirka 3000 invånare över 65 år i Halland som kommer att få möjligheten att ingå i den här informationsdrivna studien i Region Hallands regi. Ingen av dem har i dag diagnosen förmaksflimmer. Hos hälften av deltagarna kommer hjärtaktiviteten mätas med hjälp av EKG-plåster och sedan jämföras med kontrollgruppen.

Tacka ja för att delta i studien

Målet är att bevisa att den algoritmen studien använder kan upptäcka vem som löper störst risk för förmaksflimmer i framtiden så att personer på ett tidigt stadium kan kallas till screening och behandling. För att delta i studien behöver den inbjudna invånaren aktivt tacka ja.

– Eftersom symtomen på förmaksflimmer kommer och går är de svåra att upptäcka. Därför är EKG-plåster ett bra och enkelt sätt att få fram data utan att patienten behöver befinna sig fysiskt i vårdmiljö och kan sköta monitoreringen själv hemma i stället. Upptäcks flimret i tid kan patienten få behandling med blodförtunnande medicin och minska risken för bland annat stroke, förklarar kardiologen Johan Engdahl, som tidigare arbetat som överläkare i Region Halland och som i dag är docent vid Karolinska Institutet och likaså ansvarig för forskningsstudien.

EKG-plåster skickas ut

Region Hallands informationsdrivna kliniska studie går under titeln ”CONSIDERING AF” (atrial fibrillation), det vill säga förmaksflimmer. Studien baserar sig på en tidigare utförd forskningsstudie där en algoritm förfinats och tränats på redan befintliga data i Region Hallands datalager med syftet att beräkna risken för förmaksflimmer.

Den nu inledda studien syftar till att visa att algoritmen fungerar och verkligen upptäcker vem som kan löpa risk för förmaksflimmer så att invånarna får hjälp att undvika allvarlig sjukdom. Region Halland skickar ut EKG-plåster till de som tackar ja till att delta i studien. Plåstret klistrar de på sig själva. EKG-resultaten tolkas sedan löpande av hjärtläkare i Halland.

För att delta i studien kan den som har fått förfrågan logga in med BankID via den länk som kommer att finnas omnämnd i brevet med inbjudan från Region Halland.

Studien som beräknas pågå fram till maj 2024 genomförs i samarbete mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad, Hallandia V AB, BMS (Bristol Myers Squibb), Pfizer AB och Philips.

Senast ändrad: