Webbplatser

Webbplatser ikon

Samarbete

För att utveckla hälso- och sjukvården krävs samarbete mellan flera olika aktörer. En region kan inte på egen hand möta hälso- och sjukvårdens utmaningar utan behöver agera tillsammans med det omgivande samhället.

Region Halland samarbetar med flera internationella och nationella lärosäten, däribland Högskolan i Halmstad, för att ta del av de senaste forskningsresultaten. Samverkan med näringslivet är också en viktig pusselbit för att få tillgång till innovationer, smarta lösningar och nya produkter. Utvecklings- och samarbetsprojekt sker även med andra regioner, kommuner, myndigheter och organisationer.

Vill du forska eller samarbeta med Region Halland?

Region Halland bedriver forskning, främst inom området vård och hälsa. Avdelningen för Forskning och utbildning (FoU) driver regionövergripande forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt, samt koordinerar Region Hallands medverkan i nationella och internationella satsningar i samverkan med andra aktörer. FoU agerar också som ett stöd för forskning som bedrivs av enskilda medarbetare eller andra avdelningar inom Region Halland.

Halländska aktörer

Region Halland arbetar mycket tillsammans med Högskolan i Halmstad, särskilt när det gäller informationsdriven vård. Högskolan har ett fokusområde inom hälsoinnovation och ett särskilt forskningsprogram för informationsdriven vård. Region Halland har tillsammans med Högskolan och alla halländska kommuner ett innovationscentrum som heter Leap for Life. Där kan företag som verkar inom vård och omsorg få innovationsstöd.

Det finns även en innovationsarena som heter HighFive som ägs av Halmstad kommun och stöttas av Region Halland. På HighFive kan entreprenörer och företag inom alla olika områden söka stöd. Alla dessa aktörer bidrar till ett halländskt ekosystem för utveckling av produkter, tjänster och verksamheter inom vård och omsorg.

Hälsoinnovation är ett tvärvetenskapligt fokusområde för utbildning och forskning. Fokusområde Hälsoinnovation är ett av Högskolan i Halmstads två fokusområden. Fokusområde Hälsoinnovation (Högskolan i Halmstad) Länk till annan webbplats.

Information Driven Care, IDC, är ett forskningsprogram vid Högskolan i Halmstad med tre integrerade forskningsfält: AI och maskininlärning, implementeringsforskning och innovationsforskning. Inom IDC finns även forskningsprofilen CAISR Health och forskningscentrumet Health Data Centre (HDC).

Forskningsprogrammet IDC (Högskolan i Halmstad) Länk till annan webbplats.

CAISR Health (Högskolan i Halmstad) Länk till annan webbplats.

Health Data Centre (Högskolan i Halmstad) Länk till annan webbplats.

Leap for Life är Hallands gemensamma satsning på innovation inom vård och omsorg. Det är ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad, halländska kommuner och regionens näringsliv.

Leap for Life Länk till annan webbplats.

HighFive är en innovationsarena som ger stöd åt entreprenörer och företag. HighFive ägs av Halmstad kommun och stöttas av Region Halland.

HighFive (Halmstad kommun) Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: