Direkt till innehållet

Kvalitet och utveckling

Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Det ser vi i olika nationella jämförelser och mätningar. Det vill vi att den ska fortsätta att vara.

Vi vet att framtiden kommer att ställa nya krav på hälso- och sjukvården. En anledning är att vi blir allt fler och allt äldre. Det som vi gör bra i vården ska vi fortsätta att göra och ge vård i hög kvalitet. Framtiden ska vi möta utifrån våra långsiktiga strategier om vart vi ska och hur vi når dit, men också genom att arbeta tillsammans över gränser.

Vi behöver göra förändringar i hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt. Invånare, patienter och medarbetare, både i egen och privat regi, är viktiga i detta arbete. Vi ska arbeta ännu mer hälsofrämjande och förebyggande. Hur vi fördelar våra resurser på bästa sätt är en viktig fråga. En annan är att anpassa hälso- och sjukvårdsutbudet efter patienternas behov och att använda nya tekniska och digitala lösningar på ett klokt sätt.

Läs mer i Region Hallands tre styrande dokument: Regional utvecklingsstrategi, Hälso- och sjukvårdsstrategi och Tillväxtstrategi.

 

Senast ändrad: