Direkt till innehållet

Ekonomiska förutsättningar

I osäkra tider är en hållbar ekonomi avgörande för att ha handlingsutrymme och förmåga att hantera alla utmaningar, såväl plötsliga som förväntade, till exempel i sjukhusfastigheter. Region Halland har byggt upp goda ekonomiska förutsättningar genom åren för att möta framtidens utmaningar.

Generellt om god ekonomisk hushållning och behovet av långsiktighet

I kommunallagen finns angivet att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Både SKR och många kommuner och regioner har använt nyckeltalet 2 procents överskott som andel av skatter och statsbidrag som tumregel för att definiera måttet på god ekonomisk hushållning. Utgångsläge och framtida utmaningar kan dock se olika ut för den enskilda kommunen eller regionen. I arbetet med långsiktig planering måste hänsyn tas till förutsättningarna idag och samtidigt bestämma vilka finansiella krav som ska gälla kommande år utifrån bedömd framtida utveckling…

Läs hela texten om Ekonomiska förutsättningar här

 

 

Senast ändrad: