Direkt till innehållet

Fastigheter, lokaler och verksamhet

Fastighets-, lokal- och verksamhetsbehov

Region Halland förvaltar idag ca 430 000 kvm verksamhetslokaler samt ca 50 000 kvm inhyrd lokalyta i ett externt fastighetsbestånd. Det finns flera olika typer av byggnader i fastighetsbeståndet. Allt ifrån sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, ambulansstationer till skolor, elevbostäder, personalbostäder. Likt andra regioner står Region Halland inför stora utmaningar med ett åldrat fastighetsbestånd samtidigt som en växande befolkning gör att behovet av välfärdstjänster ökar. Ny- och ombyggnationer eller större lokalanpassningar bör planeras och byggas för att flexibelt anpassas efter samhällets förändrade struktur och vårdens utveckling…

Läs hela texten om Fastigheter, lokaler och verksamhet här

 

 

 

 

 

Senast ändrad: