Direkt till innehållet

Hallands utveckling

Halland är en liten region till ytan. Halland ligger mellan två storstadsregioner och har ett förhållandevis stort och, sedan länge växande befolkningsunderlag. Det innebär att regionen har goda utvecklingsförutsättningar. Invånarna fördelar sig förhållandevis jämnt mellan kommunerna. Vad får det för följder?

Läs hela texten om Hallands utveckling här

 

 

 

 

 

Senast ändrad: