Direkt till innehållet

Nära vård

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att alla utförare av vård och omsorg ska utforma insatserna tillsammans med den enskilde individen utifrån dennes behov och förutsättningar. Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Men vad innebär det då?

Nationell spaning – Vad är nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård utan är en förändring i arbetssätt som omfattar hela hälso- och sjukvårdssystemet inklusive samverkan med övriga samhället. Nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta med fyra fokusförskjutningar som brukar beskrivas enligt bilden nedan.

Bild: SKR

Läs hela texten om Nära vård här

 

 

Senast ändrad: