Direkt till innehållet

Framtidens vårdinformationsstöd – FVIS

Nio regioner i Sverige samverkar i ett gemensamt arbete (Sussa samverkan) för att införa ett nytt vårdinformationsstöd. Det nya journalsystemet Cosmic ska införas – för Hallands del 2024.

Cosmic ska bland annat ge stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning och cytostatika.

Cosmic ska ge stöd till ett processinriktat arbetssätt, med möjlighet till bland annat strukturerad dokumentation.

På webbplatsen https://fvis.regionhalland.se kan du läsa mer om FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd.

FVIS startsida

Senast ändrad: