Direkt till innehållet

Samarbetet med Brigham and Women´s Hospital

Region Halland levererar en omvittnat god vård, men står precis som övriga regioner i Sverige inför stora utmaningar. Befolkningen blir allt äldre och andelen som arbetar blir allt färre. Den tekniska och medicinska utvecklingen går fort.

I Region Hallands så kallade Framtidsarbete konstaterades att det behövs metoder för kvalitet och kostnadskontroll för att möta kommande utmaningar, och den organisation i världen som var ledande på området fanns knutna till Brigham and Women’s Hospital i Boston.

Samverkan inleddes 2016 med det övergripande målet att optimera vården genom att öka vårdkvaliteten, minska kostnaderna och öka patientnöjdheten. Ett datavarulager med avidentifierad information skapades och med hjälp av informationen kan Region Halland både bedriva forskning, utveckla vårdprocesser, förbättra kvaliteten på vården och samtidigt minska kostnaderna. Kostnaden för det tre år långa projektet är 30,6 miljoner kronor.

Med kunskap och utbildning från Brigham and Women’s Hospital har ett omfattande forskningsarbete och flera pilotprojekt genomförts.  Nu finns en fungerande metod för att kunna utvärdera och modellera nyttan av nya arbetssätt inom vården. Det går alltså att få en uppfattning om effekten av förbättringsarbete innan det genomförs. Därmed står Halland nu bättre rustat att fatta rätt beslut om hur resurser skall användas för att leverera en än säkrare, effektivare och mer framtidsorienterad vård.

Slutrapporten

Senast ändrad: