Direkt till innehållet

Våra poddar om hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är ett ämne som engagerar många människor. I Hallands sjukhus sommarpodd berättar medarbetare från olika verksamheter om sina specialområden.

Du kan också lyssna på podden på iTunes och Acast.

Tandläkarskräck – vad gör jag?

Programmets gäster: Antje Stenberg, specialistpsykolog vid Rehabiliteringskliniken, och Ante Zakrisson, övertandläkare vid Specialisttandvården, Hallands sjukhus Halmstad.

Ante Zakrisson och Antje Stenberg

Varannan vuxen känner obehag för att gå till tandläkaren och ungefär fem procent  av alla vuxna lider av väldigt svår tandvårdsrädsla, ofta vardagligt kallat tandläkarskräck. Men vad beror egentligen rädslan på? Vilken hjälp finns att få? Och vad kan du själv göra för att minska din eller ditt barns rädsla för ett tandläkarbesök?

 

Så kan du hantera ångest

Programmets gäst: Maria Linde, sjuksköterska på avdelning 19, Hallands sjukhus Halmstad

Maria Linde

Under 2018 uppgav 39 procent av svenskar mellan 16-84 år att de har lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Men, vad är egentligen ångest? Varför får man ångest? Kan ångest vara bra? Och vad har citroner med det här att göra?

 

Hjärtat och fysisk aktivitet

Programmets gäst: Nonne Miles, sjuksköterska vid Hjärtmottagningen, Hallands sjukhus Varberg

Nonne Miles

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt är det allt färre som drabbas av hjärtinfarkter och idag drabbas hälften så många av hjärtinfarkter som för bara 15 år sedan. Vad beror det på?

Vad kan man göra själv för att få ett friskt och starkt hjärta? Och hur viktigt är egentligen att röra på sig?

 

Missbruk och beroende

Programmets gäst: Maria Stening, sjuksköterska på avdelning 24, Hallands sjukhus Varberg

Maria Stening
Maria Stening

I Sverige lider runt en halv miljon människor av beroendesjukdom. Man räknar med att ungefär en fjärdedel av dem med alkoholberoende även har problem med andra psykiatriska diagnoser och social utsatthet.

Men vad är egentligen ett missbruk? Kan du bli beroende av vad som helst och hur vet du om du är beroende?

 

En sommar utan benbrott

Programmets gäst: Niyaz Hareni, ST-läkare vid Ortopedikliniken, Hallands sjukhus Varberg.

Niyaz Hareni
Niyaz Hareni

De flesta känner nog till att vinterhalvåret för med sig en stor ökning av fallolyckor bland äldre, ofta med svåra benbrott som följd. Men hur vanligt är frakturer av olika slag under sommaren i Halland? Och vad kan du själv göra för att minska risken för att drabbas? Det, och mycket mer, pratar vi om i avsnittet.

 

 

Språkutveckling hos barn

Programmets gäst: Catarina Sjöberg, logoped vid Logopedimottagningen, Halmstad

Catarina Sjöberg

I genomsnitt lär sig barn 3000 nya ord varje skolår upp till femte klass. Samtidigt skiljer det sig mycket åt och många föräldrar undrar säkert varför språkutvecklingen hos deras barn är snabbare, eller lite långsammare, än hos andra barn. Vad gör du om ditt barn inte pratar? När ska du börja läsa för ditt barn?

 Det finns mycket du kan göra för att främja en god språkutveckling hos ditt barn. I avsnittet får du tips på praktiska övningar som du kan testa redan idag.

 

Ätstörningar – vad är det egentligen?

Programmets gäst: Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen, Varberg

Ilias Papoulias, överläkare vid Ätstörningsmottagningen i Varberg
Ilias Papoulias

Alla har nog tankar om sin kropp och vad man äter, vad som är rätt och vad som är fel. Men hur vet man om tankarna är normala? När blir tankar om kost och träning något destruktivt? Och vilken roll spelar sociala medier? Det kommer vi prata om i dagens avsnitt.
Avsnittet handlar också om vad en ätstörning egentligen är, vilka tecken man kan leta efter och hur man som vuxen kan hjälpa barn och ungdomar att bygga upp en sund självbild.

 

Producerad 2019

Programvärd: Johanna Karlsson

Ljudproduktion: Hallands sjukhus

Vid frågor eller synpunkter om podden, vänligen kontakta Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg vid Hallands sjukhus, via växeln 035-13 10 00.

Senast ändrad: