Direkt till innehållet

Patientnämnden Halland

UNDER BEARBETNING

Patient eller närstående som har synpunkter på erfarenhet från hälso- och sjukvården eller tandvården i Region Halland kan kontakta Patientnämnden Halland. Det är gratis.

Patientnämnden Halland arbetar med frågor som rör all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård i Halland samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunen.

Patientnämnden är opartisk och fristående från vården. Läs vidare om reglementet för Patientnämnden Halland och hur den är politiskt sammansatt.

Patientnämnden hjälper till

Patientnämnden informerar och vägleder patienter och närstående i kontakt med vården.

Patientnämnden kan hjälpa patient eller närstående att föra fram synpunkter eller klagomål till vården och se till att de blir besvarade. Patientnämnden informerar också om patientens rättigheter i vården. Vårdens svar till patient eller närstående ska ge en förklaring kring det som hänt och besvara eventuella frågor.

Synpunkter eller klagomål kan lämnas anonymt till Patientnämnden. Patientnämndens handläggare har tystnadsplikt. Såväl barn som vuxna kan vända sig till Patientnämnden, det ingår i uppdraget att beakta barnperspektivet.

Patientnämnden gör inte en medicinsk bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Se gärna filmen från Socialstyrelsen om vad man kan göra om man inte är nöjd med hälso- och sjukvården:

Patientens eller närståendes berättelse blir en del i Patientnämndens analyser och rapporter. Resultatet sprids till verksamhetsansvariga för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården.

Patientnämnden hjälper även till vid kontakter med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen (LÖF) och Läkemedelsförsäkringen.
Utöver detta utser Patientnämnden stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, vårdas i rättspsykiatrin eller hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Lämna synpunkter och klagomål

För att komma i kontakt med Patientnämnden för att lämna synpunkter eller klagomål, använd e-tjänst, skriv brev (se blanketter) eller ring vår telefon. Skicka inte med journalkopior.
Om ärendet handlar om en närstående över 18 år, fyll i en fullmakt där patienten godkänner ombudet. För aktuella blanketter och mer information, se nedan.

Blanketter och information

Informationsbroschyr patientnämnden

Informationsbroschyr patientnämnden (pdf)

Blanketter

Synpunkter och klagomål till patientnämnden (pdf)
Fullmakt (pdf)

Lämna synpunkter och klagomål via 1177

Lämna synpunkter och klagomål via 1177 (extern länk)

Synpunkter och klagomål gällande barn

Brev till vårdnadshavare om ett klagomål rör ett barn (pdf)
Faktablad om barns rättigheter (pdf)
För barn och unga: Så gör du om du är missnöjd med vården. Film från 1177 (extern länk)
För dig som är barn eller ung: Filmer om dina rättigheter i vården. Från 1177 (extern länk)

Ersättning för fel i vården

Om patient eller närstående drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan det finns rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Har skadan inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom regionen, kontakta Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Om det gäller kommunal hälso- och sjukvård, kontakta kommunen.

Gäller det tandvård hos en privattandläkare, kontakta Privattandvårdsupplysningen.

Gäller det vård som inte omfattas av regionens patientförsäkring, kontakta det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i. Har den som vårdat eller behandlat ingen försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen.
Vid skada av läkemedel, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

IVO – Enskildas klagomål

Kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med klagomål på vården, men först ska vårdenheten som vårdat eller Patientnämnden kontaktats. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på klagomål innan kontakt tas med IVO (efter 4 veckors svarstid).

IVO utreder bland annat händelser som inneburit en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

För att IVO ska kunna utreda klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.
Läs mer på IVO:s webbplats eller kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Rapporter

Patienters och närståendes upplevelser av vården i samband med covid-19 (2020)
Barnärenden 2020
Barnärenden 2021

Nationella rapporter

Rapport IVO och PAN avseende barnärenden 2022
Rapport IVO och PAN avseende barnärenden 2021
Pandemin och patienterna 2020
Pandemin och patienterna 2021

Om du inte är nöjd med vården

Under bearbetning

Patientnämnden summerar

Under bearbetning

Kontakt

Patientnämndens kansli Halland

Säker e-tjänst på 1177.se: logga in och lämna dina synpunkter via e-tjänsten ”kontakta Patientnämnden”

Telefon: 020-42 20 30
Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad

Postadress:
Patientnämnden Halland
Box 517
301 80 Halmstad

patientnamnden@regionhalland.se

Kontaktperson

Mats Vendelius
Samordnare Patientnämnden
Telefon: 020-42 20 30

Senast ändrad: