Direkt till innehållet

Patientnämnden Halland

Patient eller närstående som har synpunkter på erfarenhet från hälso- och sjukvården eller tandvården i Region Halland kan kontakta Patientnämnden Halland. Det är gratis.

Patientnämnden Halland arbetar med frågor som rör all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård i Halland samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunen.

Patientnämnden är opartisk och fristående från vården. Läs vidare om reglementet för Patientnämnden Halland och hur den är politiskt sammansatt.

Patientnämnden hjälper till

Patientnämnden informerar och vägleder patienter och närstående i kontakt med vården.

Patientnämnden kan hjälpa patient eller närstående att föra fram synpunkter eller klagomål till vården och se till att de blir besvarade. Patientnämnden informerar också om patientens rättigheter i vården. Vårdens svar till patient eller närstående ska ge en förklaring kring det som hänt och besvara eventuella frågor.

Synpunkter eller klagomål kan lämnas anonymt till Patientnämnden. Patientnämndens handläggare har tystnadsplikt. Såväl barn som vuxna kan vända sig till Patientnämnden, det ingår i uppdraget att beakta barnperspektivet.

Patientnämnden gör inte en medicinsk bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Se gärna filmen från Socialstyrelsen om vad man kan göra om man inte är nöjd med hälso- och sjukvården:

Patientens eller närståendes berättelse blir en del i Patientnämndens analyser och rapporter. Resultatet sprids till verksamhetsansvariga för att bidra till utveckling av hälso- och sjukvården.

Patientnämnden hjälper även till vid kontakter med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen (LÖF) och Läkemedelsförsäkringen.
Utöver detta utser Patientnämnden stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin, vårdas i rättspsykiatrin eller hålls isolerade enligt smittskyddslagen.

Lämna synpunkter och klagomål

För att komma i kontakt med Patientnämnden för att lämna synpunkter eller klagomål, använd e-tjänst, skriv brev (se blanketter) eller ring vår telefon. Skicka inte med journalkopior.
Om ärendet handlar om en närstående över 18 år, fyll i en fullmakt där patienten godkänner ombudet. För aktuella blanketter och mer information, se nedan.

Läs mer om Patientnämnden på 1177.se Om du inte är nöjd med vården – 1177

Informationsmaterial

Patientinformation

För barn och unga:

Analyser Patientnämnden Halland

Verksamhetsberättelser

Nationella rapporter och analyser

Patientnämnden Halland genomför varje år analyser inom specifika hälso- och sjukvårdsområden i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För att ta del av IVO:s rapporter, läs vidare på myndighetens webbsida.

 

Kontakt

Patientnämndens kansli Halland

Telefon: 020-42 20 30
Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad

Postadress:
Patientnämnden Halland
Box 517
301 80 Halmstad

patientnamnden@regionhalland.se

Kontaktperson

Mats Vendelius
Samordnare Patientnämnden
Telefon: 020-42 20 30

Senast ändrad: