Direkt till innehållet

Stödperson under tvångsvård inom regional hälso- och sjukvård

En patient som tvångsvårdas inom regional hälso- och sjukvård har rätt att få en stödperson. För att få en stödperson kontaktar patienten vårdpersonal eller kontaktperson. Patienten kan också vända sig direkt till Patientnämnden Hallands kansli.

Vad gör en stödperson för patienten?

  • Är en medmänniska som håller regelbunden kontakt med patienten.
  • Har rätt att besöka patienten.
  • Har rätt att närvara vid förvaltningsrättens förhandlingar.
  • Stödpersonen har tystnadsplikt.
  • Kan ha fortsatt kontakt med patienten fyra veckor efter tvångsvårdens upphörande.

En stödperson ska inte:

  • Utföra vårdpersonalens arbete.
  • Överta ansvaret för patientens ekonomi.
  • Vara juridiskt ombud.

I nedan lagtexter finns ytterligare information.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård
Smittskyddslagen

Senast ändrad: