Direkt till innehållet

Psykiatrin Halland

Välkommen till Psykiatrin Hallands webbplats – vårt bidrag till att öka allmänhetens kunskap om psykiatrisk specialistvård. Vilka myter finns om adhd? Hur vet jag om min tonåring är deprimerad? Hur vet jag att jag har en demenssjukdom? Det är några av de frågor du kommer få svar på här. Vi vill helt enkelt att fler ska lära sig mer om vad psykiatrisk specialistvård innebär.

Så kan du bäst hjälpa ditt arga barn

När är ett barns ilska så stark att det kan vara bra att få professionellt stöd? Och hur kan det hjälpa att se sitt barn som en Ferrari? Avsnitt 13 av Psykiatripodden handlar om hur föräldrar och vårdnadshavare bäst kan hjälpa sina känslostarka barn.

Tyngdtäcken kan hjälpa barn med adhd att sova bättre

Trots många positiva omdömen från de som testat, har det fram till nu inte funnits några bevis för att tyngdtäcken kan hjälpa barn med sömnproblem att sova bättre. Maria Lönn, arbetsterapeut på vuxenpsykiatrimottagningen i Halmstad och doktorand vid Högskolan i Halmstad, bestämde sig tillsammans med sina forskningskollegor för att undersöka effekt och upplevelse närmare.

”Trauma-behandling hade inte varit möjlig om hon inte först hade fått hjälp med vikten.”

Hanna Bergendal är dietist, ASSIP-terapeut och DBT-terapeut på vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg. Här berättar hon om en patientresa som engagerat henne lite extra.

Så kan ungdomar få hjälp att sova bättre

Sömnklocka, sömntryck och sömnsjälvförtroende – hur hänger det ihop? Och vad är det som händer i hjärnan på en tonåring som gör att de bara måste sova mer? Avsnitt 12 av Psykiatripodden handlar om hur nya verktyget sovadåligt.se kan hjälpa dig mellan 15-25 att sova bättre.

Var och när har vi chansen att förhindra ett självmord?

1500 personer dör i suicid, eller misstänkt suicid, varje år. Men vilka är det som riskerar att dö och kan vi på något vis identifiera dem inom vården innan det är för sent? ST-läkaren Erik Bergqvist vill ta reda på om det är möjligt.

Fyra råd till dig som känner oro för världsläget

Förhöjt terrorhot, klimatkatastrofer, ekonomisk kris, virussjukdomar och krig i Ukraina… En ständig ström av negativa nyheter kan få hjärnan att gå på högvarv och stressen ökar. Psykologerna Tove Martinsson och Parmida Ghamari ger fyra konkreta råd hur du kan hantera din oro.

Kan yoga hjälpa patienter i rättspsykiatrin att må bättre?

När fängelsedömda fick chansen att utöva yoga regelbundet blev deltagarna mindre impulsiva och bättre på att ta ansvar. De rapporterade också ett minskat psykiskt lidande. Nu testas yoga i en anpassad form även inom rättspsykiatrin i Halland som en del i en nationell forskningsstudie.

Är Bup i kris?

Allt fler barn och unga söker sig till Bup, såväl i Halland som i landet i stort. Innebär det att allt fler barn mår så dåligt att de behöver psykiatrisk specialistvård, och i så fall varför? Och stämmer medias bild om kökaos och personalflykt?

Hon vill göra vården mer jämlik

Överläkaren Anna Santesson har många bollar i luften men ett tydligt slutmål – vem du än är och var du än bor i Sverige, ska du ha tillgång till kunskapsbaserad, god och säker vård.

Tio myter om ätstörningar

Det finns många myter och missuppfattningar kring ätstörningar som kan försvåra för människor att få rätt hjälp. Ilias Papoulias, överläkare på Ätstörningsmottagningen Varberg, bemöter här några av de vanligaste myterna. Psykiatri Halland och Ätstörningsmottagningar i Halland vill med denna text, idag på den internationella ätstörningsdagen, sprida kunskap om ätstörningar och ätstörningsvård.

”När hon bestämt sig för att skära sig, var hon väldigt stark, snabb och kraftfull”

Louise Lindvall arbetar som skötare på psykiatriska intensivvården (Piva) och akutmottagningen (Pam) i Varberg. Här berättar hon om en tjej som har en särskild plats i hennes hjärta:

Självskador – Från maktlös till självbestämmande (del 1)

Hur hjälper man bäst personer med självskadebeteende? Och varför självskadar man? Avsnitt åtta av Psykiatripodden handlar om självskador och att se patienten som självbestämmande i stället för maktlös.

Hur kan vi hantera känslor och ångest?

Det är verkligen inte alltid lätt att förstå våra egna känslor. Varför drabbas vi av ångest ibland och vad kan vi göra åt obehagliga känslor som hindrar oss i vardagen? Psykologerna Tove Martinsson och Parmida Ghamari hjälper till att reda ut begreppen.

Fler yngre personer utreds för misstänkt demenssjukdom

Minnesmottagningen i Varberg ser en utveckling där yngre personer söker hjälp i ett tidigare skede. Det är särskilt viktigt för yrkesarbetande personer som riskerar att förlora sin arbetsinkomst på grund av sina symtom, säger avdelningschef Annelie Georgsson.

För henne blev beskedet om makens demensdiagnos en stor lättnad

Marie Hill är specialistsjuksköterska och jobbar på Minnesmottagningen. Här berättar hon om ett möte med en familj och vad det kan innebära att få en demensdiagnos.

Fem tips ─ så kan du starta din väg mot bättre balans i vardagen

Kanske känner du dig utmattad av att ha alldeles för mycket omkring dig? Eller att livet har blivit tråkigt och du känner brist på meningsfullhet och delaktighet? Det går att få till en bättre balans i vardagen och må bättre! Psykiatrin Hallands arbetsterapeuter Maria Olsson och Bente Elenius ger tips som alla kan ta hjälp av.

Nytt forskningsprojekt – kan träning hjälpa personer med psykossjukdom?

Kan fysisk träning fungera som en sorts medicin vid psykos? Det är något som forskarna på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm vill ta reda på i en studie där personer med diagnosen själva blir träningsledare. Psykiatrin Halland har hakat på!

Ingen måste träna men alla måste röra på sig

Fysisk aktivitet – i lagom mängd – har en anti-depressiv effekt och det är inte ovanligt att du får en ”lyckokick” eller en avslappnande effekt av att träna. Men vad händer egentligen i kroppen när vi rör på oss? Och hur kan vi träna för att stärka vår psykiska hälsa?

Kan AI förutsäga vem som blir psykiskt sjuk?

Kan vi med hjälp av AI, artificiell intelligens, förutse vem som kommer att drabbas av psykisk sjukdom? Och hur är det att som läkare och forskare att veta att man kan, men inte får, använda teknik som kan rädda liv redan idag?

Kan fler personer med svårbehandlad depression få hjälp genom litiummedicinering?

Mihaela Golic är överläkare i psykiatri och arbetar inom heldygnsvården i Varberg. Samtidigt håller hon på att doktorera i medicin. Hennes forskning handlar om litium, en effektiv medicin som har funnits länge och som brukar vara förstahandsvalet vid behandling av bipolär sjukdom. Litium kan också ha mycket god effekt vid återkommande eller svårbehandlade depressioner, där antidepressiv medicin inte fungerar. Samtidigt kan en liten, men inte obetydlig andel av patienterna som äter litium under många år få bestående njurskador. Mihaela Golics forskning handlar om just dessa risker för njurpåverkan.

Vikten av att få hjälp i rätt tid

Att behöva vänta på ett besök i psykiatrin kan kännas frustrerande och risken finns att det psykiska måendet försämras ytterligare. Aslak Iversen, verksamhetschef inom den psykiatriska öppenvården i Halland, berättar om det pågående arbetet med att minska väntetider i vården.

Ny forskning: Behandlingen som kan minska självmord bland unga

Begår fler ungdomar självmord i de regioner som inte använder Ect, klozapin eller litium? Det trodde Håkan Jarbin, forskare och chefsöverläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Tillsammans med sina forskarkollegor har han kunnat slå fast att det stämmer.

Gör sociala medier våra barn – och oss – oss ätstörda?

Är kroppspositiva konton alltid positiva? Och hur kan du som är förälder med barn som använder sociala medier hjälpa dem att inte få negativa tankar om sin kropp?

Därför ökar patienterna på Bup

Antalet barn och unga som får hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin i Halland har fördubblats på nio år. Hur kommer det sig att fler och fler söker hjälp och hur möter psykiatrin upp för att ge barn och unga rätt vård?

Tvångsvård – när och varför?

Du har säkert sett det dramatiserats på film och TV, hur någon blir bortförd och hamnar på psykiatrisk vårdinrättning, bakom lås och bom i tvångströja. Men, hur går det egentligen till när någon blir inlagd för tvångsvård? Det vet Lotta Jarl, Chefsöverläkare på Psykiatrin Halland.

När ältandet blir sjukligt

Ibland fastnar vi i grubblerier som vi inte kommer ur – vi ältar. I värsta fall tar ältandet över livet och blir ett hinder för dig att leva fullt ut. Men det finns sätt att bryta tankemönstren.

Vill kunna erbjuda en mer precis adhd-behandling

Variationen hos personer med Adhd är stor. Behandlingen är dock likriktad. Men kan det finnas ett sätt att i ett tidigt skede kunna nyansera diagnosen, individualisera behandlingen och på så sätt kunna använda vårdens resurser mer effektivt? Det tror Peter Jacobsson som är verksamhetsutvecklare och psykolog på vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg, och just nu forskar om adhd kopplat till personlighetsdrag.

Här får mammor med förlossningsdepression vårdas med sitt barn

På avdelning 19 i Halmstad är det en självklarhet att vårda mammor som lider av förlossningsdepression eller förlossningspsykos tillsammans med sitt barn. Men det är en självklarhet som visat sig vara unik.

Hur vet jag att min tonåring är deprimerad?

Livet är fullt av stora känslor under tonåren. Irritation och deppighet kan vara helt naturligt. Men var går gränsen för mer allvarliga lägen, när du som förälder gör rätt i att ta hjälp?

Det här händer vid en psykos

Vad är egentligen en psykos, och är den som är i ett psykotiskt tillstånd själv medveten om det? Louise Brattström Stolt, överläkare på psykiatriska kliniken i Varberg, reder ut fem vanliga frågor om psykoser.

Hur påverkas barn när föräldrarna bråkar?

Var går gränsen mellan att diskutera eller “rensa luften” och att fastna i destruktiva bråk? Är konflikter hemma alltid dåligt för barnen? Kuratorn Johanna Magnusson hjälper oss reda ut hur barn påverkas av konflikter.

Svaren på de mest googlade frågorna om ECT-behandling

Vad undrar människor om ECT-behandling? Rätt mycket, visar det sig. Här svarar Mats Kanje, överläkare vid psykiatriska kliniken i Varberg, på några av de mest googlade frågorna.

Så vet du att du har en demenssjukdom

Minnet sviktar, det är svårare att hitta ord och det har blivit komplicerat att planera saker. Det kan, men behöver inte vara, tidiga tecken på en demenssjukdom. Oavsett är det bra att inte vänta med att kontrollera det hos vården.

Sju myter om adhd

Är människor med adhd bråkigare än andra? Kan man läsa en bok fast man har adhd? Vi bad Håkan Jarbin, överläkare på Bup Halland, att reda ut sanningshalten i några av de vanligaste myterna om adhd.

Kan man bli beroende av terapi?

Allt fler svenskar får hjälp med samtalsterapi. Men tror man att terapi är en quick fix som får varje dag att kännas problemfri och lustfylld är det risk att man att bli besviken, menar Aslak Iversen, verksamhetschef inom den psykiatriska öppenvården.

"Är det något som gjort henne frisk, är det att hon vågat lita på människor."

Psykiatrisjuksköterskan Alexandra Källström berättar om när hon gjorde skillnad för en ung flicka med svåra ätstörningar.