Direkt till innehållet

Om Psykiatrin Halland

Förvaltningschefen har ordet:

Under min tid som förvaltningschef för Psykiatrin Halland har jag uppmärksammat ett stort intresse för psykiatrifrågor från olika håll i vårt samhälle. Samtidigt kan vi se att här finns ett stort behov av kunskapsluckor att fylla.

Genom vår nya webbsida kommer vi nu utifrån ett populärvetenskapligt perspektiv att göra vad vi kan för att ta oss an detta. Vi avser presentera aktuell kunskap, samt skriva om områden som för en allmänhet kanske inte är helt välbekanta men som vi hoppas kan bidra till ökad förståelse och vara till konkret nytta i det vardagliga livet.

En fråga som jag till exempel ofta får, är varför vi inom psykiatrin till synes inte botar patienter i lika hög utsträckning som inom andra medicinska specialiteter. Inom vårt fält, liksom förvisso även inom övriga medicinska specialiteter, handlar det ofta om att hjälpa individer till en förbättrad funktion, samt lindra symtom. Det tål att resoneras kring varför det är så, och vad det innebär beträffande förväntningar kring just den psykiatriska vården

I sammanhanget finns också stora förväntningar på psykiatrin om att mildra negativa psykiatriska effekter av omvärldsförändringarna, som vi ser runt oss och i allt större omfattning. Detta kommer vi att reflektera kring.

Vi ser också fram emot att berätta om olika intressanta utvecklingsområden som är på gång inom det psykiatriska området.

Vi hoppas således att vår nya webbsida kommer vara ett lättillgängligt inslag för alla som önskar ta del av aktuell psykiatrisk kunskap, belyst utifrån olika perspektiv och inte minst utifrån ett halländskt sådant.

Välkomna,

Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland

Senast ändrad: