Webbplatser

Webbplatser ikon

Så tycker boende i Halland om vården

Frågan om sjukhusstrukturen i länet är en viktig invånarfråga

Vi ställde frågan till invånare i Halland: Vad anser du är viktigt när du söker vård i Halland?

Dela dina synpunkter om vad som är viktigt för dig Länk till annan webbplats.

Läs andras åsikter

Att jag får komma när jag har behov och inte få vänta i veckor. Och att läkaren lyssnar på mig, jag har tur och fått en läkare som lyssnar. Men det har blivit mycket sämre att få tid, det var mycket bättre för ett par år sen. Skärp er region Halland!

Kjell, 78 år

Det som är viktigt för mig är att den specialiserade vården är lika över hela Halland, vilket den inte är nu. Jag vill ha bättre möjligheter att i första hand söka för besvär till min vårdcentral som behöver ta ett större omtag gällande tillgänglighet och att ta emot mindre akuta problem. Idag kan du inte komma till vårdcentralen, utan du går till akuten. Om jag skulle behöva en operation vill jag hellre bli opererad av en läkare som har utfört ingreppet väldigt många gånger än en som inte har utfört ingreppet många gånger. Att personalen har den kompetens som behövs och att de ser till mig som patient och involverar mig i min egen vård så långt det är möjligt.

Susanne, 50 år

Att man blir sedd som en hel människa och att man får den vård och behandling som man har rätt till. Att man inte ʺfaller mellan stolarnaʺ.

Anette, 57 år

Att man lyssnar på patienten och ser till att den får hjälp. Någon måste ta det ansvaret, för man kan inte förvänta sig att folk ska hitta rätt ställe själv. Helst när inte ens sjukvården själv verkar veta. Och att man faktiskt tar hela patienten i bedömningen, det är vansinne att 2023 dela upp en människa i psykiskt och somatiskt.

Sanna, 43 år

Kunskap om NPF, neuropsykiska funktionsnedsättningar. Rätt ljus, ljud, dofter, bemötande, respekt, tydlighet och förståelse. Att läsa på hälsodeklarationen inför patientens operation! Många gånger har jag som patient skrivit hur jag vill bli bemött och vad som är svårt för mig.

Åsa, 50 år

Bra bemötande, inte bli bemött olika än vad en man hade blivit. Kvalité på vården. Operationer i tid. Att det finns en tydlighet i hur man tar kontakt och hur man bokar tider.

Anna, 42 år

Att den finns hyfsat nära eller är lätt att ta sig till. Att få tid snabbt även efter kontorstid vardagar, även vid tandskador och liknande. Närakuten i Kungsbacka är ett grymt bra exempel! Att personalen man träffar har tid och kunskap nog för att ge god vård.

Nathalie, 30 år

Jag önskar att vårdens personal skall ha arbetsplatser där de kan uppfylla sina medicinskt etiska riktlinjer, inkl det som World Medical Association stipulerat, att vårdpersonal skall kunna hinna ta hand om sig själva, så att ingen patient behöver råka ut för medicinska misstag pga motsatsen. Detta kan endast uppnås genom att göra vårdyrkena attraktiva samt göra dem lätta att kombinera med familjeliv.

Johan, 35 år

Närhet till sjukvården. Kungsbacka växer och är snart största orten i Halland. Då behöver vården finnas här också! Man kan inte koncentrera till Halmstad som ligger alldeles för långt bort.

Henrik, 50 år

Att få kontakt snabbt och enkelt.

Sofia, 33 år

Att jag kommer fram snabbt, blir lyssnad på och vänligt och kompetent mött. Viktigt att vården tar ansvar och utreder problem tills de är lösta inte bara tar prover för att utesluta och sedan släpper om de inte hittar något trots att patienten fortfarande har besvär. Att få information om vad nästa steg är och jag som patient eller närstående inte ska ständigt jaga besked eller söka på nytt för vården släppt. Att det finns en ansvarstagande och engagerad patientkontakt som håller i även om man som patient har kontakt och utreds av olika kliniker.

Eva, 54 år

Tillgänglighet, välja tid själv. Bemötandet. Frekvent behov av vård utförs lokalt, nära mig. Specialistvård utförs där de är experter, då kan jag resa.

Yvonne, 59 år

Att jag får den hjälp jag behöver. Att jag hamnar hos rätt kompetens. Att den som ger mig vård vågar backa när specialist behövs av olika anledningar.

Malin, 43 år

Kontinuitet och tillgänglighet. Kontaktar jag VC ska jag få tid samma dag. Jag ska få ha samma läkare hela tiden. Jag som sjuk ska INTE behöva koordinera min egen vård genom att vara den som ringer runt till en massa instanser och berättar samma historia 4 ggr om för att få ihop olika behandlingar etc. Min läkare ska kunna göra hembesök. Jag ska bli vänligt bemött, uppdaterad på vad som händer och VARFÖR det händer. Kommunikation som jag som vårdtagare begriper. Jag ska inte behöva ringa till högre chefer eller hota med patientnämnden.

Jenny, 42 år

Att jag har tillgång till högkvalitativ vård nära mitt hem i Varberg. Jag har varit akut sjuk några gånger och fått god vård här i Varberg och så hoppas jag att det fortsätter även i framtiden om jag skulle behöva vård.

Pär, 67 år:

Närhet, tillgänglighet och bemötande.

Ola, 34 år:

Att vården är fysiskt nära - få kilometer bort. Att det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik och cykel (för mer rutinmässiga besök). Men också nära som i att ha en kontinuerlig vårdare i så hög utsträckning det går. Både på vårdcentralen och för planerade sjukhusbesök. Att det finns tider när jag behöver det. Att det finns samarbete/samordning och överblick i vårdkedjan så att det inte behöver bli att man åker fram och tillbaka till vården för saker som hade kunnat göras vid samma tillfälle. Att det finns tillräckligt mycket tid under vårdmötet att ta upp annat än just det man söker för. Någon som är intresserad av hela mig.

Ida, 37 år

Bemötandet.

Jimmy, 30 år

Samarbetet och gemensamt datasystem så att alla kan följa min sjukdomshistoria.

Pius, 63 år

Det är otroligt viktigt att se över psykiatrin i Halland, verksamheten försämrar i nuläget hälsan för patienterna och bristerna kommer inte upp till ytan, varken från personal eller patienter. Psykiatrin är en tyst verksamhet där patienterna utsätts för faror, inte får hjälp enligt lag och inte hörs. Det finns många drabbade hallänningar, både personal och patienter inom psykiatrin och utanför i verksamheter som samarbetar med psykiatrin som önskar en genomlysning och upprustning av psykiatrin.

Gabrielle, 48 år

Tillgänglighet! Blev väldigt glad att höra att preliminärt beslut är att behålla samtliga tre sjukhus, kanonbra!

J G, 29 år

För oss som bor längst norrut i Halland är det viktigt att ha tillgång till all sjukhusvård på nära håll. Alltför långt att behöva åka till Varberg eller Halmstad!

Maj-Lis, 69 år

Jag önskar att jourcentralen återinförs i Varberg. Den var placerad vid akutmottagningen och underlättade både för patient och personal. Som patient behövde man inte välja vart man sökte vård utan man gick till ett och samma ställe där man hänvisades till rätt vårdinstans. Idag söker många till akutmottagningen för åkommor som hör hemma inom närsjukvården. Viktiga resurser på sjukhuset tas i anspråk då man inte kan neka någon som söker vård. En närakut som är öppen till 24.00 varje dag skulle innebära oerhört minskat tryck på akutmottagningen.

Anna-Karin, 54 år

Att få samma bemötande som en normalviktig.

Stina, 52 år

Bemötandet, att bli lyssnad till - få följdfrågor som hjälper personalen sortera patienter till rätt vård. Kort sagt: Rätt vård i rätt tid av rätt personal.

Gunilla, 69 år

Bemötandet - respekt för min upplevelse. Yrkeskompetens hos personalen. Tillgänglighet - att jag kan kontakta vården och få besökstid utan att mötas av en röst som säger att telefontiden är slut eller att besökstiderna är slut för idag. Kunna boka tid till en annan dag. Slippa mötas av TeleQ eller liknande. Upplevs som extremt stressande eftersom tiderna som anges för återkoppling sällan stämmer och man vågar då inte göra något annat förrän de återkopplat. Man vill ju till exempel inte råka behöva diskutera sina besvär i mataffären. Att personalen har god förmåga att göra sig förstådd på svenska. Funktionsmedicinska kunskaper.

Anna, 50 år

Att olika avdelningar samarbetar för att se helheten.

Sofia, 48 år

Jag skulle önska att specialistläkare, geriatriker fanns på de flesta vårdcentralerna.

Iris, 88 år

Närhet till vården. Du vill verkligen inte behöva fraktas långt när du, dina barn eller annan närstående är sjuk och det finns stora risker med att du inte skulle få vård i tid. Personlig kontakt, de digitala verktyg som finns idag är mycket begränsade och det är mycket opersonligt och dehumaniserande. Uppföljning av vården, händer ofta att man söker för ett problem och tar prover och annat men sen så hör man ingenting mer, det saknas helt enkelt uppföljning och vidare utredning. Att vården arbetar förebyggande och inte reaktivt som idag.

Rickard, 34 år

Att bli väl omhändertagen och bli tagen på allvar.

Karin, 70 år

Att kvinnor får hjälp med besvär som påverkar deras livskvalitet negativt. För typiska kvinnosjukdomar och besvär består behandlingen ofta av ett huvud på sned som säger bit ihop, så blir det nog bättre snart.

Camilla, 40 år

Att all sjukvårdspersonal har bra arbetsmiljö och tillräckligt med tid till patienterna. För multisjuka är det näst intill omöjligt att få adekvat vård. Vårdcentralerna har knappt tid att skriva ut recept, än mindre tackla mer komplicerade åkommor än halsfluss. Hur kan vi få bra vård när personalen går på knäna av underbemanning? Satsa på personalen, lita på deras kompetens.

Jonna, 34 år:

Utveckla och förnya behandlingen av skolios hos barn och unga. Titta på hur andra länder gör.

Sofia, 48 år

Tillgänglighet och närhet.

Lennart, 60 år

Närhet till sjukhus med specialistvård när det så behövs! Dvs behåll Varbergs sjukhus! Halland är avlångt. Om Varbergs sjukhus läggs ner finns överhängade risk att invånarna i norra Halland (framför allt Kungsbackaborna) söker sig till Göteborg! Då är det bara en tidsfråga innan Västra Götaland begär att norra Halland ska införlivas i Västra Götaland! Har jobbat många år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vet hur man resonerar där tyvärr! Idag går SU back med 1,5 miljarder. Halland (framför allt norra Halland) ska inte vara med och finansiera det.

Anna, 68 år

Kompetens och närhet!

Hanna

Att få kompetent vård så nära som möjligt - och så snabbt som möjligt.

Lars, 68 år

Att det finns tillgång till personal som man slipper vänta många timmar på akuten, att man kan söka akut vård på vårdcentralen för mer än en sak per gång. Har jag ont på två ställen och ringer VC så får jag välja vilket jag ska söka akut för. Inte okej. Att man blir trodd av läkare och att sköterskor och receptionister är lite trevligare på sitt jobb - det är ändå oftast sjuka människor de ska möta och ta hand om. Fler och gratis parkeringsplatser. Då den appen inte alltid fungerar och är man på akuten och röntgen kan det ta tid och då inte hinna med att betala med appen då den ibland kopplar ifrån och då får man parkeringsböter. Inte kul, har hänt oss.

Birgitta, 53 år

Tillgänglighet, valbarhet kring hur vi kan söka kontakt. Vårdcentralen erbjuder endast chattkontakt som inte upplevs anpassad till oss som söker vård. Automatiska svar är inte uppdaterade och skapar förvirring. Sist men så viktigt, möjliggör för vårdnadshavare för barn med diagnoser att kunna se all information på 1177 efter 13 år. Vi har ofta flertalet olika vårdkontakter för våra barn och river vårt hår i att få koll på dem när vi kommer åt 1177 för barnet!

Eva, 45 år

Att personalen arbetar under drägliga förhållanden. Då får jag som patient den respekt och det kunnande jag önskar när jag söker vård.

Anna, 59 år

Att få en tid.

Karin, 45 år

Vården för reumatiker är undermålig för oss som bor i Kungsbacka/Åsa. Lång resväg och vid svårare besvär är det Halmstad som gäller. Om det fortsätter så här vill jag att man kan söka sig till Västra Götaland där Mölndal är ett bra alternativ. Kör man inte bil blir det en halv dag i bara restid till Varberg/Halmstad vid läkarbesök. Och man förlorar mycket på att inte kunna arbeta.

Ingegerd, 62 år

Tillgänglighet. Att inte behöva åka till Varberg eller Halmstad för att få vård, utan att Kungsbacka kan erbjuda detsamma.

Julia, 25 år

Akutvård dygnet runt för små barn på sjukhus nära. Alltså även i Varberg och/eller Kungsbacka. BB i Varberg är guld och Kvinnokliniken i Kungsbacka likaså. Men jag saknar en akut för barn närmare än Halmstad eller Östra sjukhuset i Göteborg.

Ida, 33 år

Att jag får en tid fort, om det behövs. Att jag blir tagen på allvar och respekterad. Att läkaren/personalen kan tala begriplig svenska.

Maria, 45 år

Att få den vård jag behöver och att bli lyssnad på när jag vill ha hjälp mot mina krämpor. Noga undersökt och sen få förklarat så jag förstår vad mina krämpor beror på och inte bli hemskickad med en ask värktabletter.

Britt, 74 år

Att det finns akutvård och mottagning för barn och vuxna nära, i Varberg! Varberg växer och vi behöver nu och i framtiden kunna ha akutmottagning för barn! Vill även behålla akuten i Varberg. Tillgänglighet är viktigt, både för besök men även att kunna nå vården, att vårdgarantin fullföljs. Bra bemötande är också viktigt.

Kajsa, 42 år

Geografisk närhet, kompetent personal och hög tillgänglighet.

Petter, 52 år

Att den finns nära, är kvalitativ och enkel att kontakta. Det ska vara enkelt att hitta information om olika vårdalternativ och att söka sig till rätt vård.

Sara, 40 år

Att det inte ska vara så svårt att komma intill och få vård. Att det inte ska vara så stora hinder att få en MR-undersökning. Höll på att förlora förmågan att gå då läkare vid första besök tyckte att jag inte behövde en MR enligt vårdriktlinjer! Hade jag fått det vid första besöket hade det inte blivit så illa! Svårt att komma till, när man kommer in finns förstklassig vård! Att bli trodd och komma intill och få hjälp utan fruktansvärt starka mediciner med hemska biverkningar, det var svårt! Det verkar som att starka mediciner är första behandlingsmetoden och att vänta och avvakta! Jag är en mycket rörlig människa!

Gunilla, 66 år

Att bli frisk/få hjälp - oavsett om det sker nära, långt borta, digitalt eller fysiskt.

Jenny, 42 år

Att få rätt vård inom rimlig tid och rimligt avstånd. Min dotter var nära att dö på grund av att ni lagt ner akutvården för barn i Varberg. Att behöva åka till Halmstad från Kungsbacka med ett väldigt sjukt barn är orimligt.

Johanna, 42 årSenast ändrad: