Webbplatser

Webbplatser ikon

Sjukhusområde Halmstad

Skisser över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är utgångspunkt för det fortsatta arbetet att utveckla sjukhusområde Halmstad.

Lokalförsörjningsplan sjukhusområde Halmstad Pdf, 19 MB.

Sjukhusområde Halmstad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad, skede 3.

Förslag till ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad. Gul färg − nybyggnad. Turkos färg − ombyggnad och anpassning.

Skede 1: Nybyggnad och evakuering

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad, skede ett.

Skede 1. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad.

 • Nybyggnad av parkeringshus
 • Uppförande av evakueringsbyggnad för infektionkliniken
 • Ombyggnad för evakuering av verksamheter
 • Verksamhetsanpassningar
 • Rivning

Skede 2: Nybyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad, skede två.

Skede 2. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad.

 • Nybyggnad för psykiatri
 • Flytt av paviljong 174
 • Verksamhetsanpassningar
 • Rivning

Skede 3: Nybyggnad och ombyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad, skede 3.

Skede 3. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Halmstad.

 • Nybyggnad för akutmottagning, barnakut, operation, intensivvård, sterilteknisk enhet, röntgen, delar av slutenvården samt öppenvård inom kardiologi och hematologi
 • Nybyggnad av parkeringshus
 • Ombyggnad för evakuering av verksamheter
 • Verksamhetsanpassningar
 • Rivning

Skisserna är framtagna av White arkitekter.

Senast ändrad: