Webbplatser

Webbplatser ikon

Sjukhusområde Kungsbacka

Skisser över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är utgångspunkt för det fortsatta arbetet att utveckla sjukhusområde Kungsbacka.

Lokalförsörjningsplan sjukhusområde Kungsbacka Pdf, 15 MB.

Sjukhusområde Kungsbacka

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka

Förslag till ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka. Gul färg − nybyggnad. Turkos färg − ombyggnad och anpassning.

Skede 1: Nybyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka, skede ett.

Skede 1. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka.

  • Nybyggnad för öppenvård med ny huvudentré
  • Nybyggnad av parkeringshus
  • Verksamhetsanpassningar

Skede 2: Rivning och ombyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka, skede två.

Skede 2. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka.

  • Ombyggnad för närsjukvårdsverksamheter
  • Ombyggnad för konferensverksamhet och serviceverksamheter
  • Verksamhetsanpassningar
  • Rivning

Skede 3: Nybyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka, skede tre.

Skede 3. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Kungsbacka.

  • Nybyggnad för operation, röntgen, närakut och öppenvård samt möjlighet till en vårdavdelning
  • Verksamhetsanpassningar

Skisserna är framtagna av White arkitekter.

Senast ändrad: