Webbplatser

Webbplatser ikon

Sjukhusområde Varberg

Skisser över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är utgångspunkt för det fortsatta arbetet att utveckla sjukhusområde Varberg.

Lokalförsörjningsplan sjukhusområde Varberg Pdf, 15 MB.

Sjukhusområde Varberg

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg

Förslag till ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg. Gul färg − nybyggnad. Turkos färg − ombyggnad och anpassning.

Skede 1: Ombyggnad och evakuering

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg, skede ett.

Skede 1. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg.

 • Uppförande av evakueringsbyggnad för administration
 • Ombyggnad för öppenvård
 • Ombyggnad för evakuering av verksamheter
 • Verksamhetsanpassningar
 • Rivning

Skede 2: Nybyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg, skede två.

Skede 2. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg.

 • Nybyggnad för akutmottagning, röntgen och kvinnokliniken
 • Nybyggnad för psykiatri
 • Nybyggnad av parkeringshus
 • Verksamhetsanpassningar
 • Rivning

Skede 3: Nybyggnad och ombyggnad

Tecknad skiss över ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg, skede tre.

Skede 3. Ny- och ombyggnation på sjukhusområdet i Varberg.

 • Nybyggnad för slutenvård och hjärtsjukvård
 • Nybyggnad för rehabiliteringsverksamheter
 • Ombyggnad och tillbyggnad för intensivvård, postoperativ vård, sterilteknisk enhet och dagoperation
 • Ombyggnad och tillbyggnad för psykiatri
 • Ombyggnad för försörjning och serviceverksamheter
 • Verksamhetsanpassningar

Skisserna är framtagna av White arkitekter.

Senast ändrad: