Webbplatser

Webbplatser ikon

Nytt vårdinformationsstöd

Nio regioner i Sverige samverkar för att införa ett nytt vårdinformationsstöd. Det nya journalsystemet Cosmic införs i Halland 2024.

Cosmic ska bland annat ge stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning och cytostatika.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till en säker, god och jämlik hälso- och sjukvård.

För dig som patient och invånare ska det bli enklare att följa och ta del av din vård och din journal. All vårdinformation kommer finnas samlad på ett ställe, så det blir ett enklare vårdmöte där du inte behöver berätta samma information för olika vårdgivare – en journal per patient. Målet är att du ska kunna vara mer delaktig.

Cosmic - framtidens vårdinformationsstöd Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: