Webbplatser

Webbplatser ikon

Oberoende av hyrbolag

Bäst vård med egna medarbetare! Vi arbetar för att bli oberoende av hyrbolag.

Tre sjuksköterskor i korridor, pratar med varandra

Vår utmaning

Region Halland ska erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård. Den ska ha hög kvalitet och vara tillgänglig när den behövs. Vi ska möta en helt ny demografisk situation, och ett vårdbehov som ökar snabbare än tillgången till arbetskraft. Vi ska också ha beredskap med en stabil grundbemanning, när förändringar i samhället och miljön ger oss nya utmaningar.

Våra medarbetare är nyckeln till lösningen

Därför satsar vi nu på att minska hyrbemanningen i Region Halland. Vi behöver driva den löpande verksamheten med egna medarbetare. Kontinuitet och en positiv arbetsmiljö är avgörande för att kunna ge god och patientsäker vård. Det är svårt att skapa, om medarbetarna arbetar på så olika sätt som idag. Så vi vill helt enkelt att de som jobbar hos oss, också är anställda hos oss.

Därför tänker vi om

Våra medarbetare ska trivas och känna sig trygga. De ska känna sina arbetskamrater och veta att rutiner och arbetssätt är väl inarbetade hos alla i gruppen. Varje medarbetare ska vara delaktig i att utveckla verksamheten och utbilda framtidens kollegor.

Vi vill inte gynna ett system där hyrpersonal tjänar mer än våra egna medarbetare som tar ett större ansvar för detta. De som arbetar hos oss ska gemensamt ansvara för att bemanna verksamheten under obekväma arbetstider och semesterperioder.

Ekonomiskt har det blivit ohållbart att fortsätta med kortsiktiga och dyra hyrlösningar. Vi behöver använda resurser och skattemedel där de gör mest nytta. Bemanningsbolag kan vara ett bra komplement, men vi behöver ha egna medarbetare för vår grundbemanning.

Förbättringar i sikte

Det kommer att bli positiva konsekvenser, både för patienterna och för hälso- och sjukvården. För många som söker vård, inte minst äldre och kroniskt sjuka, innebär det trygghet att möta samma vårdpersonal. Och för oss innebär det bättre förutsättningar i mötet med patienterna.

Men för att uppnå en långsiktig förbättring, kan det krävas en kortsiktig försämring. Som patient kan du komma att märka av utfasningen, kanske genom att väntetiderna tillfälligt blir längre i delar av hälso- och sjukvården. Det kan kräva tillfälliga omprioriteringar och nya samarbeten. Just nu jobbar våra förvaltningar tillsammans, för att komma fram till hur vi genomför förändringarna med så lite påverkan som möjligt. Det finns ingen sifferspecifik målsättning, men en gemensam vilja att vända trenden.

Senast ändrad: