Webbplatser

Webbplatser ikon

Därför vill vi hellre anställa än hyra personal

Vi invånare i Halland är ofta både medarbetare, patienter och skattebetalare. Vi gör detta för oss.

För patienternas bästa

Kontinuitet bland medarbetarna ger oss en mer patientsäker vård. Du som söker vård ofta, ska ha en rimlig möjlighet att känna igen personerna du träffar, och känna dig trygg med att medarbetarna är bekanta med arbetsrätt och rutiner. För att överlämningar och kommunikation ska fungera stabilt är det viktigt att inte ständigt ha nya personer inblandade. Pengar vi kan spara på lägre hyrkostnader ska i slutänden bidra just till detta – patienternas bästa.

För medarbetarnas bästa

Det finns många fördelar med att medarbetarna är anställda i regionen – en god och jämlik arbetsmiljö byggs inte på olika villkor. Stabilitet i teamen ger bättre förutsättningar för arbetsglädje och en positiv vi-känsla. Att gemensamt dela på ansvaret för utveckling, kunskapsöverföring och långsiktiga förbättringar på arbetsplatsen ger ägarskap och engagemang. Tillsammans ska vi fördela semestrar och natt- och helgarbetspass utan att bemanningsbolagens personal kan gå före i kön. Det ska bli mer tid med patienterna, och mindre till att instruera och informera tillfällig personal. Därför önskar vi att du som jobbar för bemanningsföretag vill bli vår kollega. Läs mer om vårt erbjudande.

För verksamhetens bästa

Vårt mål är en robust grundbemanning med egna medarbetare. Vi ska ha bra samarbeten med seriösa hyrbolag och använda inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar, långt ifrån den omfattning som är idag. Är vi oberoende blir tillgängligheten bättre, det är enklare att långsiktigt bemanna verksamheten och vi kan lättare attrahera nya medarbetare. Då kan fler arbeta på toppen av sin kompetens.

För skattebetalarnas bästa

Hyrpersonal är dyrt. Faktiskt upp till tre gånger så dyrt som egen personal. Hyrkostnaderna står nu för en betydande del av regionens personalkostnader. Det är inte så vi vill använda skattemedel. Vi vill hellre investera i vår verksamhet och våra egna medarbetare, och utveckla vården för invånarna. Då kan vi slippa dra ner på antalet vårdplatser av ekonomiska skäl i framtiden. Målet är att kostnaden för inhyrd personal är högst två procent av den samlade personalkostnaden.

Senast ändrad: