Webbplatser

Webbplatser ikon

Information om Vårdförbundets blockad

Vårdförbundet har gått i konflikt med parterna SKR och Sobona nationellt. Detta innebär en övertids- och mertidsblockad för anslutna medlemmar inom en rad yrkeskategorier.

Varslet om konflikt lades den 11 april och när tidsfristen nåddes två veckor senare, den 25 april, hade ingen överenskommelse slutits. Vårdförbundet gick då ut i konflikt, med övertids- mertids- och nyanställningsblockad för anslutna medlemmar inom flera yrkeskategorier. Den 4 juni utökades konflikten och 2 000 anställda på sju av landets största sjukhus togs ut i strejk. Samma dag hävdes nyanställningsblockaden. Den 11 juni togs ytterligare 1300 anställda ut i strejk.

Region Halland berörs inte av strejkvarsel i nuläget.

SKR har meddelat att man omgående vill återuppta förhandlingarna och att konflikten, som omfattar 71 000 anslutna medlemmar nationellt, kommer få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Den 13 juni lade medlarna ett bud som SKR accepterade, men Vårdförbundet tackade nej till.

Så påverkas Region Hallands verksamheter

Alla samtal mellan parterna förs på nationell nivå. Region Halland arbetar för att blockaden ska få så liten påverkan som möjligt för vården till hallänningen och vårdförvaltningarna har en nära dialog för att hitta lösningar. Vi samarbetar också och har en dialog mellan regionerna.

Sedan blockaden inleddes har skyddsarbete beordrats 13-15 gånger per dag i Region Halland, varje tillfälle efter noga övervägande. Det rör sig framför allt om akutsjukvård, ambulansverksamhet, PCI (ballongvidgning av hjärtats kranskärl) samt palliativ vård. Endast enstaka operationer har ställts in.

Tillgången till kompetens är begränsad för alla regioner, men vi anställer så många vi kan. Precis som övriga regioner har vi svårt att rekrytera i tillräcklig omfattning.

Nivån på övertidsarbete för sjuksköterskor i Region Halland är i paritet med övriga regioner, ungefär 3 timmar per sjuksköterska per månad. Vår utmaning är snarare att de timmarna är ojämnt fördelade.

Utdragen konflikt kan påverka sommarens bemanning

Sommaren är alltid en utmanande period, med högt tryck på vården. Prioriteringar görs alltid för att säkra återhämtning för medarbetare och samtidigt klara uppdraget att leverera den vård som inte kan vänta. Det är positivt att nyanställningsblockaden hävts, men detta kommer inte att täcka behoven om blockaden för övertid och mertid ligger kvar in i sommaren.

Förberedelser pågår i vårdförvaltningarna för att se över förutsättningar och möjligheter att hantera ett läge där konflikten följer med in i sommaren, genom att ställa om och prioritera i verksamheterna. Det innebär att planera verksamhet, rekrytera, göra justeringar, använda hyrbemanning i den utsträckning som behövs och är möjligt, men också extra sommarersättningar där det är lämpligt och går.

Flera vårdförvaltningar beskriver att de ser en risk att behöva förskjuta eller i värsta fall återkalla semestrar om konflikten blir långvarig.

För dig som är patient

Region Halland arbetar för att blockaden inte ska påverka dig som patient. Du som har ett inbokat besök i vården, eller en planerad operation, ska utgå från att det blir av. I annat fall kommer mottagningen att kontakta dig. Vid frågor når du enkelt din mottagning genom meddelandefunktionen på 1177.se

Logga in på 1177.se Länk till annan webbplats.

Så loggar du in och använder e-tjänsterna på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information från Region Halland

Konflikten utökas i närliggande regioner

En utdragen konflikt kan påverka sommarens bemanning

Vårdförbundet går ut i konflikt – Region Hallands verksamheter påverkas

Region Halland förbereder för blockad om nationell överenskommelse uteblir

Information från SKR

SKR och Sobona säger ja till medlarnas bud (skr.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om konfliktvarsel (skr.se) Länk till annan webbplats.

Information om avtalsrörelsen (skr.se) Länk till annan webbplats.

Fakta om skyddsarbete

Om behov av övertidsarbete inte kan lösas av medarbetare som är utanför konflikten, eller genom annan omflyttning gäller skyddsarbete. Detta kan beordras när en akut situation uppstår inom de befattningar som omfattas av varslet. Det ska vara fråga om sådant arbete som oundvikligen måste utföras och där fara för liv och hälsa uppstår om arbetet inte utförs.

Hittills har det i Region Halland varit ca 13-15 tillfällen med skyddsarbete om dagen. Det kan till exempel handla om en med några minuter förlängd ambulansutryckning till några timmar.

Skyddsarbete förekommer i de verksamheter där vi har svårast att förutse hur lång tid en medicinsk åtgärd kan ta, till exempel ambulans och operation. Fördelningen är Ambulans 54%, PCI 10% och operation 7%. Inom PCI (kranskärlsröntgen) har vi beredskap och upplägget enligt avtal är att varje gång man behöver aktivt gå in och arbeta så är det övertid, vilket innebär att det blir skyddsarbete varje gång man behöver göra en kranskärlbehandling.

Senast ändrad: