Direkt till innehållet

Så fungerar vården i Halland

Region Halland ansvarar för vården i Halland. Alla som bor här eller är på besök ska få vård med hög kvalitet. Patienterna ska kunna vara aktiva och delaktiga i sin vård och fokus ska vara på patientens behov och trygghet.

Vården ska vara tillgänglig och nära. Nära vård handlar både om geografisk närhet och att människor ska kunna ha kontakt med oss digitalt. Men nära vård handlar också om relationen mellan patienter och oss i vården, och om kontinuitet, trygghet och samordning.

Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård går mot att invånare oftast får hjälp i den öppna vården – på vårdcentralen och hos specialistmottagningar. Behövs sjukhusvård vill vi att patienten ska få komma hem så fort som möjligt och där få fortsatt hjälp om det finns behov.

Senast ändrad: