Direkt till innehållet

Vården i Halland

Region Halland ansvarar för vården i Halland. Du som bor här eller är på besök ska få vård med hög kvalitet. Du ska kunna vara aktiv och delaktig i din vård och fokus ska vara på dina behov och din trygghet.

Vården ska vara tillgänglig och nära dig. Nära vård handlar både om geografisk närhet och att du ska kunna ha kontakt med oss digitalt. Men nära vård handlar också om relationen mellan dig som patient och oss i vården, och om kontinuitet, trygghet och samordning.

Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård går mot att du som patient oftast får hjälp i den så kallade öppna vården – på vårdcentralen och hos specialistmottagningar. Behöver du vårdas på sjukhus vill vi att du ska få komma hem så fort som möjligt och där få fortsatt hjälp om du har behov av det.

Senast ändrad: