Direkt till innehållet

Specialiserad vård

Du som har avancerade medicinska behov kan behöva specialiserad vård. Det kan du få på sjukhuset. Med dagens teknik kan en del vård också utföras i hemmet.

Sjukhusvård

Hallands sjukhus har i uppdrag att ge patienter i hela Halland vård, och verksamhet finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. På sjukhuset finns både mottagningar för öppen specialistvård och vårdavdelningar om du behöver läggas in för vård. Ibland kan du behöva åka till ett annat sjukhus än det som ligger närmast dig för att få en behandling eller operation. Det beror på att viss vård av kvalitetsskäl samlats på ett av sjukhusen.

På sjukhuset kan du allt oftare få din behandling eller operation i så kallad öppen vård, som innebär att du inte behöver läggas in på en vårdavdelning utan enbart kommer till sjukhuset över dagen.

Akutmottagningar som är öppna dygnet runt finns i Halmstad och Varberg. Hit vänder du dig om ditt sjukdomstillstånd eller din skada är akut. Mindre allvarliga tillstånd och skador tas omhand vid vårdcentralen, som också har kvälls- och helgmottagning. Råd om vart du ska vända dig får du av 1177.

Avdelningar och mottagningar på Hallands sjukhus Halmstad

Avdelningar och mottagningar på Hallands sjukhus Kungsbacka

Avdelningar och mottagningar på Hallands sjukhus Varberg

Ambulansvård

Region Halland ansvarar för ambulanssjukvården i hela länet. Vi har åtta ambulansstationer. Den medicinska prioriteringen av ambulansuppdragen sköts av SOS Alarm, som dirigerar samtliga ambulanser på uppdrag av Region Halland. Utifrån vårdbehovet skickas en ambulans för bedömning på plats. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar beslut om fortsatt vård. Insatserna innebär att du antingen får stanna hemma, blir hänvisad till en vårdcentral eller får följa med ambulansen till sjukhuset.

Psykiatrisk heldygnsvård

Psykiatrin Halland bedriver akutmottagning och sjukhusvård i Halmstad och Varberg. Tre avdelningar finns i Halmstad och fem i Varberg. Avdelningarna har olika inriktningar som intensivvård, äldrepsykiatri, missbruk & beroende och rättspsykiatrisk vård. De ger omvårdnad och behandling för dem som behöver psykiatrisk specialistvård dygnet runt samt utredning och diagnostik för nyinsjuknade.

Vuxenpsykiatriska vårdavdelningar i Halland

Barn- och ungdomspsykiatrin har akutmottagning och en avdelning för heldygnsvård i Halmstad.

BUP:s vårdavdelning i Halmstad

 

Senast ändrad: