Direkt till innehållet

Nära vård

1177

Om du behöver råd kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177 (öppet dygnet runt). Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor, ger råd om vård och hälsa och kan hjälpa dig att komma till rätt mottagning när det behövs.

1177 går att ringa i hela Sverige. Är du utomlands och vill ringa till sjukvårdsrådgivningen är numret +46 771 11 77 00. Använder du texttelefon ska du ringa 0771-11 77 99.

1177.se/halland kan du läsa det mesta om sjukdomar, besvär, undersökningar, behandlingar och hälsa. Du kan också logga in och bland annat boka tid, av- och omboka besök och förnya recept.

Vårdcentral

Om du blir sjuk är det till en vårdcentral du i första hand vänder dig. Här får du hjälp när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Vårdcentralerna utgör basen inom den nära vården och sjukvården i Halland i stort. Från vårdcentralerna får du vid behov hjälp vidare genom till exempel remiss till specialistvård.

Det finns 47 vårdcentraler i Hallands län. Av dessa ägs 24 av Region Halland och samarbetar under namnet Vårdcentralen Halland. 23 vårdcentraler har privat ägande och avtal med Region Halland. Alla vårdcentraler har samma uppdrag, regler och avgifter och du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga vårdcentraler i Halland.

Psykiatrisk öppenvård

Om du mår psykiskt dåligt bör du i första hand söka dig till vårdcentralen. Om  du är 18 år eller äldre och läkaren bedömer att du behöver specialistpsykiatrisk vård blir du i första hand remitterad till en vuxenpsykiatrisk mottagning, VPM, som finns i länets alla kommuner. Du kan också komma till oss på eget initiativ (det kallas egenremiss). Mottagningen erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Det finns också resurser för vissa specifika inriktningar som psykosvård, äldrepsykiatri och missbruk & beroende.

Även barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, finns i alla kommunerna. När du söker vård för psykisk ohälsa för barn och ungdomar första gången ska du ringa ”En väg in” på 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. Hit kan personer under 18 år vända sig när vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. För patienter med lättare psykisk ohälsa finns mottagningarna ”Barn och ungas psykiska hälsa” i Halmstad och Kungsbacka. Även hit hänvisas man genom ”En väg in”. Många av patienterna är oroliga och har svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar, känner sig deprimerade eller har tvångstankar.

Ätstörningsvården arbetar med patienter i alla åldrar och har mottagningar i Varberg och Halmstad. Här vårdas patienter som lider av anorexia nervosa, bulimia nervosa och andra ätstörningar. Behandlingen täcker allt från öppenvård, dagvård och heldygnsvård till rådgivning och anhöriggrupper.

Minnesmottagningen är en specialistmottagning som erbjuder diagnostik, behandling och viss tids uppföljning för dig som drabbats av misstänkt demensutveckling. Vi samarbetar med närsjukvården och kommunens olika enheter. Vid misstanke om en demensutveckling vill vi att du i första hand vänder dig till vårdcentralen för en första bedömning. Bedömer de att en specialistkompetens behövs kan de skicka en remiss till oss. Du kan även lämna en egenremiss direkt till mottagningen. Vi tar då ställning till om du behöver specialistkompetens. Du kan alltid kontakta oss via 1177.se. Minnesmottagningen finns i Varberg.

Vuxenpsykiatriska mottagningar i Halland

BUP-mottagningar i Halland

Ätstörningsvård i Halland

Ungdomsmottagning

Till Ungdomsmottagningen kan du som är ung komma med frågor om livet, relationer, sexualitet, dig själv och din kropp. Oavsett vem du är eller vad du vill prata om är du välkommen. Ungdomsmottagningen är för dig som är mellan 13 och 23 år.

På ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorska, samtalspersonal och läkare. Du kan ringa oss, chatta med oss, boka tid för videobesök och träffa oss på mottagningen. Ungdomsmottagning finns på alla orter i Halland.

Läs om hur du kontaktar oss och bokar en tid på Ungdomsmottagningen Halland – 1177.

Ungdomsmottagningen är en HBTQI-diplomerad verksamhet.

Kvinnohälsovård

Till kvinnohälsovården kan du vända dig för rådgivning och förskrivning av preventivmedel och för att göra dina cellprovskontroller. Du som är gravid är välkommen till våra barnmorskor för att få rådgivning och stöd under din graviditet. Kvinnohälsovård finns på alla orter i Halland.

Tandvård

Region Halland driver Folktandvården Halland, med 24 kliniker och fyra tandregleringskliniker.

Att uppnå en bättre tand- och munhälsa är grunden för vårt arbete inom Folktandvården. Förebyggande arbete är viktigt och vår målsättning är friska tänder hela livet.

Senast ändrad: