Direkt till innehållet

Barnhälsovård

På Barnavårdscentralen (BVC) tar vi emot familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Vår uppgift är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling samt att stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Hos oss är barnet i centrum och vår uppgift är att i samråd med föräldrarna arbeta för barnets bästa. Här jobbar vi i team bestående av bland annat distriktssköterska, läkare och psykolog. Vi samarbetar också med mödrahälsovården, BB, barnkliniken, socialtjänst och förskola.

Vi hjälper dig med:

  • Hälsokontroller hos läkare och BVC-sköterska
  • Råd och stöd om barn och hälsa
  • Amningsrådgivning
  • Hembesök
  • Föräldragrupp
  • Spädbarnsmassage
  • Syn- och hörselkontroll
  • Rökavvänjningsstöd
  • Vaccinationer

Mer information om hur du når oss hittar du på 1177.se

Senast ändrad: