Direkt till innehållet

Rehabilitering

På vårdcentralen finns flera yrkesgrupper som undersöker, bedömer och behandlar smärta och stelhet i kroppens olika delar. Ibland behöver du hjälp efter en skada eller efter en operation. Ibland är tillståndet kroniskt eller stressrelaterat.

Tillsammans med dig lägger vi upp en behandlingsplan för ett fortsatt hälsosamt liv.

Sjukgymnastik/fysioterapi

Våra sjukgymnaster och fysioterapeuter är experter på kroppens rörelseapparat och behandlar framförallt olika sorters smärta, stelhet i leder och svaghet i muskler. Här får du behandling och smärtlindring av dina besvär. Ofta är rörelse och träning i olika former en del av behandlingen.

Vi hjälper dig med:

 • Utredning och behandling
 • Smärtbehandling
 • Massage
 • Individuell träning
 • Gruppträning
 • Träning i bassäng
 • Fysisk aktivitet på recept
 • Artros-skola
 • Stresshantering
 • Hjälpmedel

Mer information om hur du når oss hittar du på 1177.se

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter hjälper dig bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter du behöver och vill göra. Du som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning, har nedsatt förmåga att klara av personlig vård, boende, arbete/studier eller fritid får stöd av en arbetsterapeut. Vi är experter på behandling och stöd för dig med besvär eller skador i händerna.

Vi hjälper dig med:

 • Funktionsbedömning av vardagens aktiviteter
 • Behandling av arm- och handbesvär
 • Ergonomisk rådgivning
 • Stöd för struktur/balans i vardagen
 • Bedömning kring behov av anpassning av din bostad
 • Hjälpmedel
 • Artros-skola
 • Stressbehandling
 • Ordination av fysisk aktivitet på recept

Mer information om hur du når oss hittar du på 1177.se

Neurorehabilitering

Neurorehabilitering vänder sig till dig som nyligen insjuknat i stroke, fått en hjärnskada eller en neurologisk sjukdom. Vi erbjuder individuell rehabilitering utifrån dina behov.

Vårt team på vårdcentralen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kurator och logoped.

Vi hjälper dig med:

 • Stöd i grupp för patienter med MS, Parkinsons sjukdom eller afasi
 • Individuell träning
 • Handträning
 • Bassängträning
 • Hjälpmedel

Mer information om hur du når oss hittar du på 1177.se

Rehabkoordinator

Våra rehabkoordinatorer finns till för dig som är långtidssjukskriven eller som riskerar långtidssjukskrivning. Koordinatorerna samordnar vården med andra instanser för att ge dig ett bra stöd i din rehabilitering och för en återgång till arbetet. Ofta sker arbetet i team på vårdcentralen med till exempel läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog eller kurator.

Mer information om hur du når oss hittar du på 1177.se

Senast ändrad: