Direkt till innehållet

Att forska hos oss

Region Halland verkar för att stimulera forskning och utveckling i regionen.

Forskningen bedrivs framförallt inom vård och hälsa men även inom regional utveckling, ofta med olika samarbetspartner både regionalt, nationellt och internationellt.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom Region Halland ska bidra till en god och jämlik vård för Hallands invånare, öka den vetenskapliga kompetensen hos vårdgivare i Region Halland och stärka regionens attraktionskraft genom nya innovationer.

Några speciella forskningsområden som vi valt att satsa extra på är patientnära forskning, omvårdnadsforskning samt hälso- och sjukvårdsforskning.

Om du är vårdgivare och vill läsa mer om forskning och utveckling i Region Halland finns denna information samlad på webbplatsen för vårdgivare.

Senast ändrad: