Direkt till innehållet

Att forska hos oss

Vi verkar för att stimulera forskning och utveckling i regionen. Som anställd kan du därför forska hos oss.

Forskningen bedrivs framför allt inom vård och hälsa men även inom regional utveckling och ofta med olika samarbetspartners både regionalt, nationellt och internationellt.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom Region Halland ska bidra till en god och jämlik vård för Hallands invånare, öka den vetenskapliga kompetensen hos vårdgivare i Region Halland och stärka regionens attraktionskraft genom nya innovationer.

Några speciella forskningsområden som vi valt att satsa extra på är patientnära forskning, omvårdnadsforskning och hälso- och sjukvårdsforskning.

Om du är vårdgivare och vill läsa mer om forskning och utveckling i Region Halland finns information på webbplatsen för vårdgivare.

Senast ändrad: