Direkt till innehållet

Om PTP i våra olika verksamheter

Närsjukvården

Vårdcentralen Laholm Centrum

Kontakt: Verksamhetschef Marie Lindell, marie.lindell@regionhalland.se 070-659 56 54

Psykiatri

BUPH Halmstad

Barn och ungas psykiska hälsa är en första linje-verksamhet där vi möter barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi erbjuder såväl rådgivning, föräldrastöd som grupper och individuell KBT-behandling. Vi söker nu en PTP-psykolog som vill arbeta i en verksamhet med mycket framåtanda och en tydlig struktur för psykologens arbete. Som PTP-psykolog hos oss blir du en del av vårt tajta gäng med psykologer, kuratorer och sjuksköterska, på en arbetsplats där dörrar står öppna och det alltid finns tid att fråga en kollega.

Kontakt: Avdelningschef Helena Morténius, Helena.Mortenius@regionhalland.se 0729-62 67 07. Psykolog Emma Hansson, emma.hansson@regionhalland.se

BUP Halmstad

Arbetsuppgifterna på BUP Halmstad består främst av psykologisk behandling med inriktning KBT och neuropsykiatrisk utredning, men även samverkan med andra instanser som socialtjänst, elevhälsovård etc. Du deltar även i professionsmöten och APT tillsammans med övriga kollegor.
Hos oss erbjuds du en gedigen introduktion med möjlighet att se verksamheten från flertalet olika perspektiv bredvid ditt eget. Handledningen ges av vår psykologiskt ledningsansvariga som idag även har en väl upparbetad handledande funktion gentemot samtliga kuratorer och psykologer inom enheten. Du kommer att ges möjlighet till deltagande i vår interna utbildning om fem dagar i depressionsbehandling, Deplyftet.

Kontakt: Avdelningschef Anna Havner, anna.havner@regionhalland.se 0790-62 15 47

BUP Varberg

Som PTP-psykolog på BUP Varberg arbetar du med bedömning, behandling och utredning av barn och unga mellan 4-18 år. Vi är en stabil psykologgrupp där dörrarna står öppna för både frågor och skratt. Handledning och arbetsuppgifter anpassas efter var du är i din utveckling samt om det finns områden som intresserar dig särskilt. Utöver veckovis PTP-handledning får du stöd genom teamkonferenser och extern handledning inom både behandling och utredning. Det finns goda möjligheter att bidra till forskning och utvecklingsarbeten inom ramen för det övriga psykologarbetet.

Kontakt: Avdelningschef Annika Westlund, annika.westlund@regionhalland.se 0340-48 22 14

BUP Ätstörningsenheten Halmstad

Som psykolog/PTP är dina huvudsakliga arbetsuppgifter hos oss kvalificerat utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete. Du kommer att arbeta i ett tvärprofessionellt team med flera yrkeskategorier, kurator, sjuksköterska, behandlingsassistent, sekreterare, överläkare, dietist och psykolog. Största delen av arbetet kommer att bestå av behandlingsarbete med familjer och enskilda individer. Arbetet innebär också konsultation/rådgivning och bedömning.

Kontakt: Magdalena Rönnelius, magdalena.ronnelius@regionhalland.se, 0766-951157. Tillförordnad avdelningschef och psykolog Elinor Sjöns, elinor.sjons@regionhalland.se 035-13 44 20

VPM Kungsbacka

Vår öppenpsykiatriska mottagning i Kungsbacka har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Målgruppen är personer över 18 år med svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska tillstånd, psykotiska tillstånd, suicidalitet och komplex beroendeproblematik. Som PTP-psykolog hos oss kommer du att vara del av en välkomnande, stor och ambitiös psykologgrupp. Du kommer att ingå i ett av våra två allmänpsykiatriska, tvärprofessionella team på mottagningen. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva psykologiskt behandlingsarbete, att genomföra diagnostiska utredningar och bedömningar, nybesök, psykoterapibedömning samt suicidprevention med patienter i specialistpsykiatrins målgrupp.

Kontakt: Avdelningschef Linda Dahlöf, linda.dahlof@regionhalland.se 0767-78 24 09

VPM Varberg

I vuxenpsykiatrin ges du möjlighet att jobba med en rad olika psykiatriska frågeställningar, olika diagnosgrupper, från lättare till svårare problematik hos personer från 18 år och uppåt.
I Varberg är vi i dagsläget 8 psykologer och en psykologassistent vilket ger dig möjlighet att få kollegor med olika erfarenheter och kunskapsområden och som du kan rådfråga, få stöd och inspiration av, och som kan lotsa dig under ditt första arbetsår som psykolog. Du arbetar även i nära samarbete med andra professioner inom psykiatrin som socionomer, arbetsterapeuter, psykiatriker, specialistsjuksköterskor, dietist, rehabkoordinator och fysioterapeut. I tillägg till regelbunden PTP-handledning finns det tillgång till grupphandledning gällande neuropsykiatriska frågeställningar.

Kontakt: Avdelningschef Johanna Pärlsjö, johanna.parlsjo@regionhalland.se 0340-48 24 09

VPM Falkenberg

Kontakt: Avdelningschef Sabina Altnäs, sabina.altnas@regionhalland.se, 0346-560 87

Habiliteringen

Vuxenhabiliteringen Halmstad

Arbetet hos oss på Vuxenhabiliteringen innebär kartläggning, rådgivning och kortare behandlingskontakter avseende psykisk hälsa kopplat till patientens funktionsvariation. Även viss neuropsykologisk utredning kan komma att ingå, liksom att tillsammans med teamkollega hålla i patientutbildning i grupp. Arbetet innebär även kontakter med patienters anhöriga och professionella nätverk samt vårdgrannar. Det finns möjlighet till breddningsuppgifter på Barnhabiliteringen, främst utredningar av utvecklingsnivå och autism. Deltagande i vuxenteamets utvecklingsarbete ingår. PTP-handledaren jobbar i samma team och det finns flera erfarna kollegor på arbetsplatsen.

Kontakt: Avdelningschef Charlotte Svensson, Charlotte.e.svensson@regionhalland.se, 073-305 49 84.

Hallands sjukhus

Smärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg

På smärtmottagningen arbetar vi med att bedöma, behandla och rehabilitera patienter med olika smärttillstånd. Mottagningen har också ett konsultativt, rådgivande och kompetenshöjande ansvar gentemot vårdverksamheter i hela Region Halland. På mottagningen arbetar vi i team där flera olika professioner ingår. I smärtrehabiliteringsdelen har teamets arbetssätt sin grund i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kontakt: Psykolog och samordnare inom rehabkliniken Julia Gasslander, julia.gasslander@regionhalland.se. Avdelningschef Liselotte Almér, liselotte.almer@regionhalland.se 0725-51 18 70

Senast ändrad: