Direkt till innehållet

Utbildningsanställning – specialistsjuksköterska eller barnmorska

Nära hälften av våra sjuksköterskor är specialistsjuksköterskor eller barnmorskor. Specialistsjuksköterskor finns inom många av våra olika verksamheter, till exempel operations- och anestesisjukvård, ambulanssjukvård och psykiatrisk vård.

 

Som sjuksköterska i Region Halland har du möjlighet att, med bibehållen lön, läsa vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Du söker då en utbildningsanställning. Grundkravet är du är legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

För att beviljas en utbildningsanställning måste specialistutbildningen vara en av de reglerade specialistutbildningarna enligt högskoleförordningen och resultera i en magisterexamen i omvårdnad/vårdvetenskap 60 högskolepoäng.

Reglerade utbildningar enligt högskoleförordningen (1993:100) är: anestesisjukvård, intensivvård, operationssjukvård, ambulanssjukvård, kirurgisk vård, medicinsk vård, onkologisk vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, psykiatrisk vård, vård av äldre samt distriktssköterska. Det finns utöver dessa även en öppen inriktning som kallas viss annan inriktning som varje enskilt lärosäte kan besluta om, bland annat akutsjukvård. Utöver angivna specialistutbildningar ingår även barnmorska i utbildningsanställningar.

En utbildningsanställning kan beviljas för studietakt på hel- eller halvfart. Som studieform innefattas även distansutbildning.

Ansök om utbildningsanställning

Prioriteringar av vilka utbildningar som är aktuella för utbildningsanställningar och fördelning av platser görs årligen utifrån verksamheternas samlade behov inom Region Halland. Varje verksamhet, som enligt prioritering tilldelats utbildningsanställningar, genomför en rekryteringsprocess för att tillsätta platserna. Utbildningsanställningar annonseras vår och höst parallellt med högskolans ansökningstid.

Utbildningsanställning 2023

Ansökningstiden för utbildningsanställning 2023 har gått ut.

Senast ändrad: